This is version 1. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

S. Beoordelingsinformatie

Bedoeling:

Het reglement bepaalt dat de verantwoordelijke het formulier moet ondertekenen en dat hij/zij moet verklaren dat de beoordeling volledig afgerond werd. P!!!rocedure: In de acute zorgsetting kunnen verscheidene mensen verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de patiënt. Vooraleer de verantwoordelijke het beoordelingsinstrument ondertekent, moet hij/zij garanderen dat de beoordeling door de geschikte professionele gezondheidswerkers en op de juiste manier uitgevoerd werd. Het instrument moet ondertekend en van datum voorzien worden wanneer alle aspecten van de beoordeling ingevuld zijn.
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:15 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]