P4. Indien nodig bereidheid (en vermogen) om "meer" hulp te bieden

Bedoeling:

Het peilen naar de (maximale) draagkracht van de mantelzorgers in relatie tot de cliënt.

Definities:

  • ADL-zorg - ADL omvat activiteiten als bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden.
  • IADL-zorg - IADL omvat activiteiten als maaltijdbereiding, huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer.
  • Advies of emotionele steun - Iedereen gaat op een eigen manier om met het verlies van gezondheid en de verandering die dit met zich meebrengt. Er kunnen emoties naar boven komen, zoals verdriet, onmacht, angst, onzekerheid, kwaadheid, schaamte, eenzaamheid of schuld. Ook de aard van de ziekte of de beperking, de duur en de zwaarte van de zorg zijn aspecten die van invloed zijn op de manier waarop men met gevoelens omgaat. Advies en emotionele steun zijn van groot belang bij dit verwerkingsproces.

Proces:

a. ADL-zorg

Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of de bereidheid en de mogelijkheid aanwezig zijn om meer hulp te bieden bij bedbeweeglijkheid, verplaatsingen, in huis rondlopen, kleden, eten, toiletgebruik, persoonlijke hygiëne en baden indien dit nodig mocht blijken. De hulp kan variëren van “er zijn voor het geval dat” (of uit veiligheidsoverwegingen) tot het geven van complete ADL-zorg.

b. IADL-zorg

Vraag aan de cliënt en de mantelzorgers of de bereidheid en de mogelijkheid aanwezig zijn om meer hulp te bieden bij de maaltijdbereiding, het huishouden, beheren van geld of geneesmiddelen, telefoongebruik, winkelen en vervoer indien dit nodig mocht blijken. De hulp kan variëren van licht huiswerk tot het doen van al het winkelen en het gehele huishouden.

c. Advies of emotionele steun

Vraag ook of er meer advies of emotionele steun kan worden gegeven indien het nodig mocht blijken in de toekomst.

Codering:

Codeer op de 3 gebieden voor de mantelzorgers (1 en 2).
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]