This is version 1. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

P4. Mogelijkheden van mantelzorger

Bedoeling:

Het vaststellen of de mantelzorgers in staat zijn om een toename in de behoeften van de patiënt op te vangen.

Procedure:

Deze vraag zou, waar de patiënt niet bij is, persoonlijk aan de mantelzorgers moeten worden gesteld. Wees tactvol. Geef aan dat u de consequenties beseft van de hulp die ze momenteel geven en het vooruitzicht van de noodzaak voor meer hulp. Probeer vast te stellen of de mantelzorgers realistisch zijn als zij nadenken over hun draagkracht om meer zorg te geven. Vraag de patiënt apart over zijn of haar kijk op de bereidwilligheid van de mantelzorgers meer hulp te geven als dat nodig is. Luister zorgvuldig naar wat er gezegd wordt. De mantelzorgers kunnen bereid en in staat zijn om door te gaan, maar de patiënt kan er anders over denken op basis van zijn of haar kijk op de huidige relatie en de toekomstige behoeften. Weeg beide visies tegen elkaar af en gebruik uw best mogelijk klinisch oordeel met de bedoeling goed te coderen.

Definities:

  • a. Mantelzorger(s) is (zijn) niet in staat om met de zorgactiviteiten verder te gaan.
De mantelzorger, de patiënt of de beoordelaar denkt dat de mantelzorger niet in staat is door te gaan met de zorgactiviteiten. Dit kan om vele redenen zoals bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie om door te gaan, te ver weg wonen, andere zaken die de volle aandacht vragen (zorg voor een kind, problemen op het werk), persoonlijke gezondheid.
  • b. Primaire mantelzorger uit gevoelens van droefheid, woede of depressie.
De mantelzorger uit op welke wijze dan ook dat hij of zij zich ongelukkig voelt, boos is of in conflict verkeert vanwege het zorgen voor de patiënt.
  • c. Familie of naaste vrienden geven aan zich overweldigd te voelen door de ziekte van de patiënt. – Familie of naaste vrienden geven aan het moeilijk te hebben met de toestand van de patiënt.
  • d. Primaire mantelzorger is ontevreden met de steun die hij/zij van de familie en vrienden krijgt. - De mantelzorger krijgt onvoldoende steun van de familie en vrienden van de patiënt. Het kan helpen als de mantelzorger zijn verhaal kwijt kan bij familie, vrienden, ... met wie hij of zij al contact heeft of juist iemand die hij of zij nog niet kent. Het kan ook fijn zijn om met mensen te praten die in een soortgelijke situatie verkeren. Zij kunnen de mantelzorger wijzen op en helpen met mogelijkheden om hem of haar bijvoorbeeld emotioneel te ontlasten.

Procedure:

Bevraag de mantelzorgers en de patiënt afzonderlijk over de mogelijkheid om de zorg te blijven geven. Voor deze items moet u niet enkel aan de huidige situatie denken, maar ook aan de toekomstige behoeften. De mantelzorgers zijn misschien bereidwillig om door te gaan, maar omdat de patiënt voelt dat hij of zij een last is, kan deze stellen dat de mantelzorgers niet kunnen doorgaan. Neem deze informatie in overweging en gebruik uw klinisch oordeel om juist te scoren. Dit is een gevoelig onderwerp waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Luister zorgvuldig naar wat er wordt gezegd.

Codering:

Codeer voor a, b, c en d.
  • 0. Nee
  • 1. Ja
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]