This is version 4. It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

A5. Nationaliteit

Bedoeling:

Registratie van de nationaliteit en het land van herkomst, indien dit verschillend is van de nationaliteit, heeft als doel om informatie te verzamelen die van belang kan zijn bij de zorg. Het kan bijvoorbeeld taal- en cultuurverschillen verklaren of het kan aanknopingspunten bieden voor gesprekken.

Definitie:

Land van herkomst moet alleen ingevuld worden als dit verschillend is van de nationaliteit van de patiënt.

Procedure:

Doe navraag bij de patiënt of familieleden of kijk indien mogelijk bepaalde dossiers na.

Attachments

BelRAI.htm Info on BelRAI.htm 573 bytes
  Page Info My Prefs
This particular version was published on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]