A10. Contactpersonen

Bedoeling:

Het vastleggen van de contactgegevens van de huisarts en de contactperso(o)n(en) buiten de (zorg)organisatie.

Proces:

De officiële contactgegevens zijn bij de administratie van de organisatie of wellicht ook bij de familie bekend.

Codering:

  • a. Huisarts – naam, adres, telefoonnummer en/of GSM-nummer
  • b. Contactpersoon buiten de (zorg)organisatie – naam, relatie tot cliënt, telefoonnummer.

  Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by MiekeDeschodt.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]