Vraagtype AC: PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Sectie A: Persoonlijke gegevens
  • A1 Wensen en noden van de cliënt met betrekking tot voeding, wassen, ...
  • A2 Opmerkingen
 • Sectie B: Intake en voorgeschiedenis
  • B1 Opnamedatum
  • B2 Verblijfplaats vóór de opname
  • B3 Woonsituatie vóór de opname
  • B4 Tijdspanne tussen gebeurtenis die tot de opname heeft geleid en de opname
  • B5 Tijd sinds laatste ziekenhuisverblijf
  • B6 Opname via spoedgevallendienst
  • B7 Heelkunde
  • B8 Opmerkingen
  Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]