Vraagtype AC: HUID

  • Sectie L: Toestand van de huid
    • L1 Doorligwonde met hoogste ernstgraad
    • L2 Eerder een doorligwonde gehad

  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]