Vraagtype AC: COGNITIE EN COMMUNICATIE

 • Sectie D: Cognitie
  • D1 Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming
  • D2 Geheugen/herinneringsvermogen
  • D3 Periodiek verward denken of bewustzijn
  • D4 Acute verandering in geestelijk functioneren ten opzichte van het gewone functioneren
 • Sectie E: Communicatie en gezichtsvermogen
  • E1 Uiting - Zichzelf duidelijk maken
  • E2 Begrip - Anderen kunnen begrijpen
  • E3 Gehoor
  • E4 Zicht

  Page Info My Prefs
This page (revision-1) last changed on 09:14 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]