Difference between version and version      View first change»»

Back to Zusanli, or Zusanli version history

At line 36 removed 1 line.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.3em; padding-bottom: 0.3em; padding-left: 0.3em; padding-right: 0.3em; margin-left: 0em; margin-right: 0em;)
At line 38 removed 16 lines.
%%( color: red; background-color : yellow )Mededeling van eHealth:%%
%%( color: red; background-color : yellow )Vanaf volgende week woensdag 13 april kan de acceptatieomgeving van eHealth storingen ondervinden omwille van een technische interventie. Deze interventie duurt wellicht tot en met vrijdag 22 april 2011.
Deze storingen zijn geldig voor alle webtoepassingen beschikbaar op het eHealth-portaal.%%
%%( color: red; background-color : yellow )Indien u bijkomende vragen of problemen heeft, kan u deze laten registeren bij ons Contact Center via het nummer 02/788.51.55.%%
%%( color: red; background-color : yellow )Alvast onze excuses voor het eventuele ongemak.%%
%%
At line 98 removed 1 line.
%%
At line 82 added 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]