Difference between version and version      View first change»»

Back to Zusanli, or Zusanli version history

At line 12 changed 1 line.
Deze __Wiki-site__ is een ''informatief platform'' met heel wat achtergrondgegevens, verduidelijkingen en illustraties omtrent [BelRAI|Woordenlijst#BelRAI], de [interRAI-beoordelingsinstrumenten|Woordenlijst#RAI] en [Protocol 3|Woordenlijst#Protocol3].
Deze __Wiki-site__ is een ''informatief platform'' met heel wat achtergrondgegevens, verduidelijkingen en illustraties omtrent [RAI|MeerRAI], het [BelRAI-pilootproject|Woordenlijst#BelRAI], en [Protocol 3|Woordenlijst#Protocol3].
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]