Difference between version and version      View first change»»

Back to Woordenlijst, or Woordenlijst version history

At line 609 changed 1 line.
M.a.w. bepaalde __aspecten, subsets of deelverzamelingen__, van de [interRAI-beoordelingsinstrumenten|Downloads#MDSMinimumDataSet] fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP uiteengezet wordt. Deze "[CAP-triggers|Triggers]" werden dus geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de [CAP’s|CAPS].
M.a.w. bepaalde __aspecten, subsets of deelverzamelingen__, van de [interRAI-beoordelingsinstrumenten|Downloads#MDSMinimumDataSet] fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP uiteengezet wordt. Deze CAP-triggers werden dus geselecteerd om cliënten te identificeren die baat kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de [CAP’s|CAPS].
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-792) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]