Difference between version and version      View first change»»

Back to Urine Incontinentietriggers, or Urine Incontinentietriggers version history

At line 2 changed 1 line.
!!!URINE-INCONTINENTIE: CAP-triggers
! URINE-INCONTINENTIE: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [Urine-incontinentie-CAP|Urine-incontinentie] in BelRAI te kunnen genereren.
At line 4 changed 1 line.
In deze [bijlage (PDF)|Urine-incontinentie Triggers.pdf] leest u welke MDS-items u __volledig__ moet invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.
||[Home Care|HC] ||Items
|C1| [Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming|HCSectieC1]
|G2e| [Wandelen|HCSectieG2]
|G6| [ADL-toestand ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna) |HCSectieG6]
|H1| [Urinecontinentie|HCSectieH1]
|H2| [Urineopvangsysteem|HCSectieH2]
|I1a| [Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna) |HCSectieI1]
|I1r| [Longontsteking|HCSectieI1]
|J3m| [Diarree|HCSectieJ3]
|N2n| [Mictie- of blaastraining|HCSectieN2]
||[LTCF|LTCF]||Items
|C1| [Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming|LTCFSectieC1]
|G1e| [Wandelen|LTCFSectieG1]
|G5| [ADL-toestand ten opzichte van 90 dagen geleden (of sinds de laatste beoordeling daarna)|LTCFSectieG5]
|H1| [Urinecontinentie|LTCFSectieH1]
|H2| [Urineopvangsysteem|LTCFSectieH2]
|I1a| [Heupfractuur in de laatste 30 dagen (of sinds de laatste beoordeling daarna) |LTCFSectieI1]
|I1r| [Longontsteking|LTCFSectieI1]
|J3m| [Diarree|LTCFSectieJ3]
|O2n| [Mictie- of blaastraining|LTCFSectieO2]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]