Difference between version and version      View first change»»

Back to Urine Incontinentie, or Urine Incontinentie version history

At line 4 changed 1 line.
''Van deze CAP kan, in afwachting van een volledige bewerking zoals bijvoorbeeld nu reeds het geval is voor de Fysieke fixatie -CAP, Delirium-CAP, Valincidenten-CAP, ..., hier een doorlopende tekst [gedownload|Urine-incontinentie.pdf] worden.''
''Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine. In de VS heeft ongeveer 15% van de ouderen die zelfstandig wonen een urine-incontinentieprobleem en is meer dan 50 % van de ouderen in een RVT af en toe, of op regelmatige basis urine-incontinent. Voor ouderen die zelfstandig wonen is een urine-incontinentieprobleem vaak één van de factoren die bijdraagt tot de beslissing om naar een voorziening voor beschermd wonen of een RVT te verhuizen. [Lees verder|LeesVerderUrineIncontinentie]''
!!!Home Care
*[Urine-incontinentie-CAP code 0|UrineIncontinentie=0]
*[Urine-incontinentie-CAP code 1|UrineIncontinentie=1]
*[Urine-incontinentie-CAP code 2|UrineIncontinentie=2]
*[Urine-incontinentie-CAP code 3|UrineIncontinentie=3]
''[Urine-incontinentie-CAP|Urine-incontinentie.pdf] (doorlopende tekst)''\\
''[Bronnen en aanvullende literatuur|UrineIncontinentieBronnen]''
!!!Long Term Care Facility
*[Urine-incontinentie-CAP code 0|UrineIncontinentie=0]
*[Urine-incontinentie-CAP code 1|UrineIncontinentie=1]
*[Urine-incontinentie-CAP code 2|UrineIncontinentie=2]
*[Urine-incontinentie-CAP code 3|UrineIncontinentie=3]
''[Urine-incontinentie-CAP|Urine-incontinentie.pdf] (doorlopende tekst)''\\
''[Bronnen en aanvullende literatuur|UrineIncontinentieBronnen]''
!!!Acute Care
Deze CAP wordt niet berekend voor de interRAI AC.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]