Difference between version and version      View first change»»

Back to Urine Incontinentie, or Urine Incontinentie version history

At line 4 changed 1 line.
''Van deze CAP kan, in afwachting van een volledige bewerking zoals bijvoorbeeld nu reeds het geval is voor de Fysieke fixatie -CAP, Delirium-CAP, Valincidenten-CAP, ..., hier een doorlopende tekst [gedownload|Urine-incontinentie.pdf] worden.''
''Under construction ....... .[Lees verder|LeesVerderUrineIncontinentie]''
*[Urine-incontinentie-CAP code 0|UrineIncontinentie=0]
*[Urine-incontinentie-CAP code 1|UrineIncontinentie=1]
*[Urine-incontinentie-CAP code 2|UrineIncontinentie=2]
''[Urine-incontinentie-CAP|Urine-incontinentie.pdf] (doorlopende tekst)''\\
''[Bronnen en aanvullende literatuur|UrineIncontinentieBronnen]''
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]