Difference between version and version      View first change»»

Back to Triggers, or Triggers version history

At line 13 added 1 line.
At line 15 changed 1 line.
*Functioneel presteren:
*__Functioneel presteren__:
At line 22 changed 1 line.
*Cognitie en geestelijke gezondheid:
*__Cognitie en geestelijke gezondheid__:
At line 29 changed 1 line.
*Sociaal leven:
##[pcDelirium|pcDeliriumtriggers]
##[pcStemmingsstoornissen|pcStemmingsstoornissentriggers]
*__Sociaal leven__:
At line 33 changed 1 line.
*Klinische complicaties:
*__Klinische complicaties__:
At line 45 changed 1 line.
##[Heropname|Heropnametriggers]
##[pcDyspneu|pcDyspneutriggers]
##[pcVermoeidheid|pcVermoeidheidtriggers]
##[pcSlaapstoornis|pcSlaapstoornistriggers]
##[pcDecubitus|pcDecubitustriggers]
##[pcVoeding|pcVoedingtriggers]
##[pcPijn|pcPijntriggers]
At line 57 added 2 lines.
Opmerking: "pc" voor de naam van de CAP impliceert "alleen voor palliatieve zorgen van toepassing".
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-72) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]