Difference between version and version      View first change»»

Back to Triggers, or Triggers version history

At line 4 changed 1 line.
Bepaalde __aspecten, subsets of deelverzamelingen__ van de [interRAI-beoordelingsinstrumenten (MDS)|Downloads#MDSMinimumDataSet] fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP uiteengezet wordt. Deze "CAP-triggers" werden geselecteerd om cliënten te identificeren die __baat__ kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de CAP’s.
Bepaalde __aspecten, subsets of deelverzamelingen__ van de [interRAI-beoordelingsinstrumenten |Downloads#MDSMinimumDataSet] fungeren als triggers en koppelen de beoordelingsgegevens aan het basisprobleem dat in een CAP uiteengezet wordt. Deze "CAP-triggers" werden geselecteerd om cliënten te identificeren die __baat__ kunnen hebben bij de zorg die in één van de vele probleemgebieden aan de orde komt in de CAP’s.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-72) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]