Difference between version and version      View first change»»

Back to Sondevoedingtriggers, or Sondevoedingtriggers version history

At line 2 changed 1 line.
!!!SONDEVOEDING: CAP-triggers
! SONDEVOEDING: CAP-triggers
Deze items moeten volledig worden ingevuld om nadien de [Sondevoeding-CAP|Sondevoeding] in BelRAI te kunnen genereren.
At line 4 changed 1 line.
In deze [bijlage (PDF)|Sondevoeding Triggers.pdf] leest u welke MDS-items u __volledig__ moet invullen om deze CAP in BelRAI te kunnen genereren.
||[Home Care|HC] ||Items
|C1| [Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming|HCSectieC1]
|K3| [Manier van voedselinname|HCSectieK3]
||[LTCF|LTCF]||Items
|C1| [Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming|LTCFSectieC1]
|K3| [Manier van voedselinname|LTCFSectieK3]
||[Palliative Care|PC]||Items
|F1| [Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming|PCSectieF1]
|D3| [Manier van voedselinname|PCSectieD3]
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]