Difference between version and version      View first change»»

Back to Schalen Settings, or Schalen Settings version history

At line 12 changed 1 line.
%%( color: red ; background-color : yellow )De zorgschalen voor de [Palliative Care (palliatieve zorg)|PC] worden gedurende het najaar van 2012 GEACTIVEERD op BelRAI.%%
%%( color: red ; background-color : yellow )De zorgschalen voor de [Palliative Care (palliatieve zorg)|PC] worden begin 2013 GEACTIVEERD op BelRAI.%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]