Difference between version and version      View first change»»

Back to Schalen Settings, or Schalen Settings version history

At line 5 changed 1 line.
In [BelRAI|Woordenlijst#BelRAI] zijn de volgende [interRAI-zorgschalen|Schalen] met betrekking tot de beoordelingsinstrumenten voor de [Home Care (thuiszorg)|HC], de [Long Term Care Facility (residentiële zorg)|LTCF] en de [Acute Care (acute zorg)|AC] geïmplementeerd:
In [BelRAI|Woordenlijst#BelRAI] zijn de volgende [interRAI-zorgschalen|Schalen] met betrekking tot de beoordelingsinstrumenten voor de [Home Care (thuiszorg)|HC], de [Long Term Care Facility (residentiële zorg)|LTCF],
de [Acute Care (acute zorg)|AC] en de [Palliative Care (...)|PC] geïmplementeerd:
At line 11 changed 1 line.
%%( color: red ; background-color : yellow )De zorgschalen voor de [Palliative Care (palliatieve zorg)|PC] worden gedurende de maanden mei en juni 2012 geactiveerd op BelRAI.%%
%%( color: red ; background-color : yellow )De zorgschalen voor de [Palliative Care (palliatieve zorg)|PC] worden gedurende de maanden mei en juni 2012 GEACTIVEERD op BelRAI.%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-6) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]