Difference between version and version      View first change»»

Back to SCR Module 4, or SCR Module 4 version history

At line 9 changed 1 line.
a. Vormt een bedreiging of gevaar voor zichzelf — de cliënt liet blijken dat hij/zij van plan is zichzelf te beschadigen, bracht zichzelf reeds schade toe of deed een poging, of anderen toonden zich bezorgd over het feit dat de cliënt een gevaar voor zichzelf vormt.
a.Vormt een bedreiging of gevaar voor zichzelf — de cliënt liet blijken dat hij/zij van plan is zichzelf te beschadigen, bracht zichzelf reeds schade toe of deed een poging, of anderen toonden zich bezorgd over het feit dat de cliënt een gevaar voor zichzelf vormt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]