Difference between version and version      View first change»»

Back to SCR Module 4, or SCR Module 4 version history

At line 5 changed 1 line.
* JA. Vul onderstaande vragen in. Ga er na verder naar [module 5 gedragsproblemen|SCRModule5].
* JA. Vul onderstaande vragen in en ga daarna verder naar [module 5 gedragsproblemen|SCRModule5].
At line 8 added 6 lines.
!!!Definities:
*a. Vormt een bedreiging of gevaar voor zichzelf — de cliënt liet blijken dat hij/zij van plan is zichzelf te beschadigen, bracht zichzelf reeds schade toe of deed een poging, of anderen toonden zich bezorgd over het feit dat de cliënt een gevaar voor zichzelf vormt.
*b. Vormt een bedreiging of gevaar voor anderen — de cliënt liet blijken dat hij/zij van plan is anderen te beschadigen, bracht anderen reeds schade toe of deed een poging, of anderen toonden zich bezorgd over het feit dat de cliënt een gevaar voor anderen vormt.
*c. Kan niet voor zichzelf zorgen door een geestelijke stoornis — het huidige gedrag van de cliënt wijst op een gebrek aan bekwaamheid om voor zichzelf te zorgen, waardoor de cliënt zichzelf wellicht schade zal toebrengen.
*d. Heeft een verslavingsprobleem — er is sprake van middelengebruik of –misbruik (bijv. alcohol of drugs) of verslaving aan bepaalde gewoonten (bijv. gokverslaving, koopverslaving).
*e. Vertoont specifieke psychiatrische symptomen — de cliënt vertoont symptomen zoals depressiviteit, hallucinaties, waanideeën, neveneffecten van geneesmiddelen, enz. Gebruik deze categorie om cliënten te beschrijven die algemene geestelijke gezondheidszorgen nodig hebben.
At line 9 removed 3 lines.
a. Vormt een bedreiging of gevaar voor zichzelf — de cliënt liet blijken dat hij/zij van plan is zichzelf te beschadigen, bracht zichzelf reeds schade toe of deed een poging, of anderen toonden zich bezorgd over het feit dat de cliënt een gevaar voor zichzelf vormt.
b. Vormt een bedreiging of gevaar voor anderen — de cliënt liet blijken dat hij/zij van plan is anderen te beschadigen, bracht anderen reeds schade toe of deed een poging, of anderen toonden zich bezorgd over het feit dat de cliënt een gevaar voor anderen vormt.
At line 13 removed 8 lines.
c. Kan niet voor zichzelf zorgen door een geestelijke stoornis — het huidige gedrag van de cliënt wijst op een gebrek aan bekwaamheid om voor zichzelf te zorgen, waardoor de cliënt zichzelf wellicht schade zal toebrengen.
d. Heeft een verslavingsprobleem — er is sprake van middelengebruik of –misbruik (bijv. alcohol of drugs) of verslaving aan bepaalde gewoonten (bijv. gokverslaving, koopverslaving).
e. Vertoont specifieke psychiatrische symptomen — de cliënt vertoont symptomen zoals depressiviteit, hallucinaties, waanideeën, neveneffecten van geneesmiddelen, enz. Gebruik deze categorie om cliënten te beschrijven die algemene geestelijke gezondheidszorgen nodig hebben.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]