Difference between version and version      View first change»»

Back to SCR Module 2, or SCR Module 2 version history

At line 25 added 1 line.
- Klaarzethulp — Hulp die gekenmerkt wordt door het aanreiken van voorwerpen, apparaten of voorbereiding die noodzakelijk is voor een grotere mate van zelfdoen van de cliënt bij een activiteit. De hulpgever zou na het aanreiken de cliënt gedurende de uitvoering van de activiteit alleen moeten kunnen laten. Als de hulpgever moet blijven, ontvangt de cliënt toezicht en moet de code '2.Toezicht' zijn.
At line 26 removed 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 16:35 22-Apr-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]