Difference between version and version      View first change»»

Back to SCR, or SCR version history

At line 2 changed 1 line.
!!__BelRAI Screener__
!!__BelRAI Screener 2.0__
At line 4 changed 1 line.
'' versie 1.0 van 20013-09-19.'' voor kwetsbare personen thuis of in een instelling om te bepalen wie nood heeft aan een volledige BelRAI-beoordeling
'' De BelRAI-Screener voor __kwetsbare personen thuis of in een instelling om te bepalen wie nood heeft aan een volledige BelRAI-beoordeling__ in België, versie 1.0 van 20013-09-19.''
At line 6 changed 1 line.
[Klik hier voor meer informatie over de aanleiding, doelstelling en werking van de BelRAI Screener|InleidingSCR].
[Klik hier voor meer informatie over de aanleiding en doelstelling van de BelRAI Screener|InleidingSCR].
At line 18 changed 1 line.
De BelRAI Screener geeft volgende resultaten:
De BelRAI Screener genereert volgende resultaten:
At line 22 removed 1 line.
*__[Recht op zorgverzekering?|SCRzorgverzekering]__
At line 24 changed 2 lines.
*__[Totaalscore of SOM-score|SCRsom]__ als som van volgende deelscores:
*__[Totaalscore |SCRsom]__ als som van volgende deelscores:
At line 29 changed 2 lines.
**__[Psychische problemenscore|SCRPsy]__
**__[Gedragsproblemenscore|SCRGedrag]__
**__[Score Psychische problemen|SCRPsy]__
**__[Score Gedragsproblemen|SCRGedrag]__
At line 33 removed 1 line.
At line 32 added 3 lines.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-36) last changed on 16:08 22-Apr-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]