Difference between version and version      View first change»»

Back to RUGS, or RUGS version history

At line 13 changed 1 line.
''De RUG's zijn voorlopig op BelRAI alleen terug te vinden onder "Schalen" met een cijfercode en per cliënt. Wij voorzien voor later een meer uitgebreide versie en statistieken (per groep).''
''De RUG's zijn voorlopig op BelRAI alleen terug te vinden onder "Schalen" met een cijfercode en per cliënt. Wij voorzien voor later een meer uitgebreide versie (via aparte tab) en statistieken (per groep).''
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]