Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie K 3, or PC Sectie K 3 version history

At line 8 changed 1 line.
Verwijst naar beheersing van de ontlasting (ook het lekken van feces), rekening houdend met programma’s om ontlasting te trainen, of opvang hulpmiddelen.
Verwijst naar beheersing van de ontlasting (ook het lekken van feces), rekening houdend met programma’s om ontlasting te trainen, of opvangsystemen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-4) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]