Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie K 2, or PC Sectie K 2 version history

At line 2 changed 1 line.
!! K2. Urineopvangsysteem (uitgezonderd incontinentiemateriaal)
!! K2. Urine-opvangsysteem (uitgezonderd incontinentiemateriaal)
At line 5 changed 1 line.
Registreren van de aanwezigheid van urineopvangsystemen.
Registreren van de aanwezigheid van urine-opvangsystemen.
At line 10 changed 1 line.
*__Cystostoma__ - Chirurgische opening in de blaas. Een urineopvangsysteem zoals een urostoom dat over de opening van de blaas geplaatst is.
*__Cystostoma__ - Chirurgische opening in de blaas. Een urine-opvangsysteem zoals een urostoom dat over de opening van de blaas geplaatst is.
At line 12 changed 1 line.
*__Ureterostoma__ - Een urineopvangsysteem dat over een chirurgische omgeleide urinebuis is geplaatst die losgemaakt van de blaas uit de buik komt.
*__Ureterostoma__ - Een urine-opvangsysteem dat over een chirurgische omgeleide urinebuis is geplaatst die losgemaakt van de blaas uit de buik komt.
At line 15 changed 1 line.
Kijk het cliëntdossier na. Raadpleeg de zorgverleners en de cliënt. Zorg ervoor dat u ook naar incontinentiemateriaal vraagt dat gewoonlijk aan het zicht onttrokken is omdat het onder de kleding gedragen wordt (bv. een ureterostoma opvangzak).
Kijk het dossier van de cliënt na. Raadpleeg de zorgverleners en de cliënt. Zorg ervoor dat u ook naar incontinentiemateriaal vraagt dat gewoonlijk aan het zicht onttrokken is omdat het onder de kleding gedragen wordt (bv. een ureterostoma opvangzak).
At line 18 changed 1 line.
Codeer voor het type van urine- opvangsysteem dat gebruikt werd gedurende de laatste 3 dagen. Indien meerdere opvangsystemen werden gebruikt, codeer voor het meest ingrijpende systeem dat gebruikt werd in de laatste 3 dagen.
Codeer voor het type van urineopvangsysteem dat gebruikt werd gedurende de laatste 3 dagen. Indien meerdere opvangsystemen werden gebruikt, codeer voor het meest ingrijpende systeem dat gebruikt werd in de laatste 3 dagen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]