Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie K 2, or PC Sectie K 2 version history

At line 5 changed 1 line.
Documenteren van de aanwezigheid van urine- opvangsystemen
Registreren van de aanwezigheid van urine-opvangsystemen.
At line 8 changed 5 lines.
*__Condoomkatheter__ - Condoom met urinekatheter die over de penis wordt gedragen.
*__Verblijfkatheter__ - Katheter die in de blaas blijft met de bedoeling om continu urine af te voeren. Dit omvat katheters die door de urethra of door een insnijding boven het schaambeen in de blaas worden geleid.
*__Cystostoma__ - Chirurgische opening in de blaas. Een urine-opvangsysteem zoals een over de opening van de blaas geplaatste urostoom.
*__Nephrostoma__ - Een buis, stent of katheter die gebruikt wordt om urine af te voeren wanneer de urinebuis verstopt is. In sommige gevallen voert de katheter urine af naar een opvangzak buiten het lichaam. In andere gevallen wordt de urine direct afgevoerd naar de blaas.
*__Ureterostoma__ - Een urine-opvangsysteem dat over een chirurgische omgeleide urinebuis is geplaatst die losgemaakt van de blaas uit de buik komt.
*__Condoomkatheter__ - Condoom met urinekatheter die over de penis gedragen wordt.
*__Verblijfkatheter__ - Katheter die in de blaas blijft met de bedoeling om continu urine af te voeren. Het gaat over katheters die door de urethra of door een insnijding boven het schaambeen in de blaas worden geleid.
*__Cystostoma__ - Chirurgische opening in de blaas. Een urine-opvangsysteem zoals een urostoom dat over de opening van de blaas geplaatst is.
*__Nephrostoma__ - Een buis, stent of katheter die gebruikt wordt om urine af te voeren wanneer de urinebuis verstopt is. In sommige gevallen voert de katheter urine af naar een opvangzak buiten het lichaam. In andere gevallen wordt de urine direct afgevoerd naar de blaas.
*__Ureterostoma__ - Een urine-opvangsysteem dat over een chirurgische omgeleide urinebuis is geplaatst die losgemaakt van de blaas uit de buik komt.
At line 15 changed 1 line.
Kijk er het cliëntdossier op na. Raadpleeg de zorgverleners en de cliënt. Zorg ervoor ook naar incontinentiemateriaal te vragen dat gewoonlijk aan het zicht is onttrokken omdat het onder de kleding wordt gedragen (bijv., een ureterostoma opvangzak).
Kijk het dossier van de cliënt na. Raadpleeg de zorgverleners en de cliënt. Zorg ervoor dat u ook naar incontinentiemateriaal vraagt dat gewoonlijk aan het zicht onttrokken is omdat het onder de kleding gedragen wordt (bv. een ureterostoma opvangzak).
At line 18 changed 1 line.
Codeer voor het type van urine- opvangsysteem dat werd gebruikt gedurrende de laatste 3 dagen. Indien meerdere opvangsystemen werden gebruikt, codeer voor het meest ingrijpende systeem gebruikt in de laatste 3 dagen.
Codeer voor het type van urineopvangsysteem dat gebruikt werd gedurende de laatste 3 dagen. Indien meerdere opvangsystemen werden gebruikt, codeer voor het meest ingrijpende systeem dat gebruikt werd in de laatste 3 dagen.
At line 20 changed 4 lines.
*0. Geen
*1. Condoomkatheter
*2. Verblijfkatheter
*3. Cystostoma, nephrostoma, ureterostoma
*0.Geen
*1.Condoomkatheter
*2.Verblijfkatheter
*3.Cystostoma, nephrostoma, ureterostoma
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]