Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie K 1, or PC Sectie K 1 version history

At line 13 changed 3 lines.
*0. Neem het cliëntdossier en de mictiekaarten (als die er zijn) door.
*1. Ga met de cliënt de juistheid na van wat in het dossier is vastgelegd. Vraag de cliënt of hij/zij ooit moeite heeft tijdig het toilet te bereiken, of dat er urine druppelt of lekt, speciaal bij kuchen, hoesten, lachen of bij lichaamsbeweging. Zorg ervoor dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Beheersing van de blaasfunctie is een gevoelig onderwerp, vooral voor cliënten die veel moeite doen om continent te blijven. Veel cliënten met slechte beheersing zullen uit schaamte of angst voor straf hun problemen proberen te verbergen. Andere zullen hun problemen niet aan zorgverleners melden omdat ze ten onrechte denken dat incontinentie bij oud worden hoort en er toch niets aan kan worden gedaan. Veel cliënten zullen opgelucht zijn wanneer een zorgverlener genoeg bezorgdheid toont om op een gevoelige, rechtstreekse manier naar de aard van het probleem te vragen.
*2. Ga met mensen die de cliënt goed kennen na of de continentiepatronen juist zijn (bijv., met de directe zorgverleners). Wanneer de informatie die u heeft ontvangen tegenstrijdig is, en in het bijzonder als zorgverleners incontinentie melden die de cliënt niet meldt, doe dan uw best om de fysieke aanwijzingen na te gaan dat een cliënt inderdaad incontinent is. Dit kan inhouden dat u aanwezig bent bij geplande toiletbeurten, kijkt naar de kleding en naar het beddengoed, enzovoort.
#Neem het cliëntdossier en de mictiekaarten (als die er zijn) door.
#Ga met de cliënt de juistheid na van wat in het dossier is vastgelegd. Vraag de cliënt of hij/zij ooit moeite heeft tijdig het toilet te bereiken, of dat er urine druppelt of lekt, speciaal bij kuchen, hoesten, lachen of bij lichaamsbeweging. Zorg ervoor dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Beheersing van de blaasfunctie is een gevoelig onderwerp, vooral voor cliënten die veel moeite doen om continent te blijven. Veel cliënten met slechte beheersing zullen uit schaamte of angst voor straf hun problemen proberen te verbergen. Andere zullen hun problemen niet aan zorgverleners melden omdat ze ten onrechte denken dat incontinentie bij oud worden hoort en er toch niets aan kan worden gedaan. Veel cliënten zullen opgelucht zijn wanneer een zorgverlener genoeg bezorgdheid toont om op een gevoelige, rechtstreekse manier naar de aard van het probleem te vragen.
#Ga met mensen die de cliënt goed kennen na of de continentiepatronen juist zijn (bijv., met de directe zorgverleners). Wanneer de informatie die u heeft ontvangen tegenstrijdig is, en in het bijzonder als zorgverleners incontinentie melden die de cliënt niet meldt, doe dan uw best om de fysieke aanwijzingen na te gaan dat een cliënt inderdaad incontinent is. Dit kan inhouden dat u aanwezig bent bij geplande toiletbeurten, kijkt naar de kleding en naar het beddengoed, enzovoort.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]