Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie J 2, or PC Sectie J 2 version history

At line 74 removed 8 lines.
*0. Zelfstandig — Bij geen enkele situatie fysieke hulp, klaarzetten of toezicht nodig.
*1. Hulp beperkt tot klaarzetten — Voorwerp of apparaat wordt bezorgd of binnen bereik geplaatst, bij geen enkele situatie fysieke steun of toezicht nodig.
*2. Toezicht — Toezicht of aanwijzingen geven.
*3. Beperkte hulp — Ondersteuning bij het bewegen van ledematen, fysieke ondersteuning zonder gewicht te dragen.
*4. Uitgebreide hulp — Gewichtsondersteunende hulp (ook ledematen optillen) door 1 hulpverlener, waarbij de cliënt zelf nog minstens 50% van de subtaken uitvoert.
*5. Maximale hulp – Gewichtsondersteunende hulp (ook ledematen optillen) door minimum 2 hulpverleners OF gewichtsondersteunende hulp bij meer dan 50% van de subtaken.
*6. Totale afhankelijkheid — Alle activiteiten worden altijd volledig door anderen uitgevoerd.
*8. Activiteit heeft zich niet voorgedaan.
At line 75 added 8 lines.
*0.Zelfstandig - Bij geen enkele activiteit fysieke hulp, klaarzetten of toezicht nodig.
*1.Hulp beperkt tot klaarzetten - Voorwerpen of apparaten worden bezorgd of binnen bereik geplaatst, bij geen enkele activeit fysieke steun of toezicht nodig.
*2.Toezicht - Toezicht of aanwijzingen geven.
*3.Beperkte hulp - Ondersteuning bij de beweging van ledematen, fysieke ondersteuning zonder gewicht te dragen.
*4.Uitgebreide hulp - Gewichtsondersteunende hulp (inclusief ledematen optillen) door 1 hulpverlener, waarbij de client zelf nog minstens 50% van de subtaken uitvoert.
*5.Maximale hulp - Gewichtsondersteunende hulp (inclusief ledematen optillen) door minimum 1 hulpverleners OF gewichtsondersteundende hulp bij meer dan 50% van de subtaken.
*6.Totale afhankelijkheid - Activiteit wordt altijd volledig door anderen uitgevoerd.
*8.Activiteit kwam niet voor.
At line 84 added 2 lines.
At line 87 changed 1 line.
*De cliënt ontving toezicht bij wandelen in huis op twee afzonderlijke gelegenheden en op nog één gelegenheid niet-gewichtsontlastende hulp. Codeer “2”voor Toezicht bij Zich Verplaatsen in huis. Redenering: er waren in totaal 3 situaties met hulp (interventies). Toezicht was de minst afhankelijke categorie voor deze drie situaties.
*De cliënt kreeg toezicht bij het wandelen in huis op twee afzonderlijke gelegenheden en kreeg op een andere gelegenheid niet-gewichtsontlastende hulp. Codeer “2”voor Toezicht bij Zich Verplaatsen in huis. Redenering: er waren in totaal 3 situaties met hulp (interventies). Toezicht was de minst afhankelijke categorie voor deze drie situaties.
At line 92 changed 1 line.
Richtlijnen voor het beoordelen van Zelfdoen bij ADL
Richtlijnen voor het beoordelen van Persoonlijke prestatie op ADL
At line 100 changed 1 line.
* Betrek directe zorgverleners van alle diensten die in de laatste drie dagen voor de cliënt hebben gezorgd in besprekingen over het presteren van de cliënt bij de ADL’s. Herinner de zorgverleners eraan dat alleen naar de laatste drie dagen moet worden gekeken. Stel gerichte vragen om uw eigen begrip en observaties van elke ADL-activiteit (bedbeweeglijkheid, voortbewegen, transfer, enzovoort) te verhelderen. Begin met het algemene en ga dan over naar het meer specifieke.
* Betrek directe zorgverleners van alle diensten die in de laatste drie dagen voor de cliënt hebben gezorgd in besprekingen over het presteren van de cliënt op de ADL’s. Herinner de zorgverleners eraan dat alleen naar de laatste drie dagen moet worden gekeken. Stel gerichte vragen om uw eigen begrip en observaties van elke ADL-activiteit (bedbeweeglijkheid, voortbewegen, transfer, enzovoort) te verhelderen. Begin met het algemene en ga dan over naar het meer specifieke.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-18) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]