Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie I 2, or PC Sectie I 2 version history

At line 5 changed 1 line.
Dit item geeft de mogelijkheid om met de cliënt over spirituele zaken en zorgen te spreken. Informatie uit dit gesprek kan gebruikt worden om spirituele begeleiding of ondersteuning te voorzien. Op het einde van het leven drukken sommige cliënten deze zaken uit in religieuze bewoordingen, maar het doel is hier om ook een breder perspectief op spiritualiteit in acht te nemen, ongeacht of de cliënt enige formele religieuze connecties heeft.
Dit item geeft de mogelijkheid weer om met de cliënt over spirituele zaken en bezorgdheden te spreken. Informatie uit dit gesprek kan gebruikt worden om spirituele begeleiding of ondersteuning te voorzien. Aan het einde van het leven drukken sommige cliënten deze zaken uit in religieuze bewoordingen, maar het doel is om ook hier een breder perspectief op spiritualiteit in acht te nemen, ongeacht of de cliënt bepaalde formele religieuze connecties heeft.
At line 8 changed 1 line.
*__a. Vindt steun in religie of spiritualiteit__ - De cliënt vindt inspiratie en ondersteuning in religieuze activiteiten, materialen en/of leiders. De cliënt kan met geestelijken spreken (bvb priester, rabbijn, predikant) of andere spirituele leider (sjamaan, medicijnman, yogi, oudere). Hij of zij kan zich ook beroepen op andere bronnen (bvb literatuur, kunst) als een persoonlijke, zelfstandige benadering van spiritualiteit.
*__a. Vindt steun in religie of spiritualiteit__ - De cliënt vindt inspiratie en ondersteuning in religieuze activiteiten, materialen en/of leiders. De cliënt kan met geestelijken spreken (bv. priester, rabbijn, predikant) of andere spirituele leiders (sjamaan, medicijnman, yogi, oudere). Hij of zij kan zich ook beroepen op andere bronnen (bv. literatuur, kunst) als een persoonlijke, zelfstandige benadering van spiritualiteit.
At line 10 changed 1 line.
*__b. Worstelt met de zin van het leven__ - De cliënt heeft aangegeven te twijfelen over wat zijn of haar leven betekend heeft of een doel en betekenis heeft gehad, en/of betwijfelt dat hij of zij daden heeft gesteld die positief herinnerd zullen worden door anderen.
*__b. Worstelt met de zin van het leven__ - De cliënt heeft aangegeven dat hij/zij twijfelt over wat zijn/haar leven betekend heeft of dat zijn/haar leven een doel en betekenis heeft gehad, en/of betwijfelt dat hij/zij daden heeft gesteld die positief herinnerd zullen worden door anderen.
At line 12 changed 1 line.
*__c. Vindt het dagelijkse leven zinvol__ - Bekijk de cliënt zijn of haar beeld op het dagelijkse leven. Is de cliënt in staat betekenisvolle activiteiten of belangrijke sociale relaties te identificeren die hij of zij blijft waarderen? Geeft de cliënt aanwijzingen voor dat hij of zij betrokken is of geïnteresseerd is in gebeurtenissen, zowel binnen als buiten de zorginstelling ?
*__c. Vindt het dagelijkse leven zinvol__ - Bekijk de cliënt zijn of haar visie op het dagelijkse leven. Is de cliënt in staat om betekenisvolle activiteiten of belangrijke sociale relaties te identificeren die hij/zij blijft waarderen? Geeft de cliënt aanwijzingen dat hij/zij betrokken is of geïnteresseerd is in gebeurtenissen, zowel binnen als buiten de zorginstelling ?
At line 17 changed 1 line.
Begin een gesprek met de cliënt over zijn of haar subjectieve evaluatie van de huidige levenssituatie. Vraag de cliënt waar hij of zij naar uitkijkt om te doen of van wie hij of zij graag bezoek krijgt. Welke aanpak gebruikt de cliënt om te kunnen omgaan met zijn/haar gevoelens over de omstandigheden? Wat vindt hij of zij helpend of wat niet als een bron van troost of leiding?
Begin een gesprek met de cliënt over zijn/haar subjectieve evaluatie van de huidige levenssituatie. Vraag aan de cliënt waar hij/zij naar uitkijkt om te doen of van wie hij/zij graag bezoek krijgt. Welke aanpak gebruikt de cliënt om te kunnen omgaan met zijn/haar gevoelens over de omstandigheden? Wat vindt hij/zij helpend of wat niet als een bron van troost of leiding?
At line 19 changed 1 line.
Spirituele zaken zijn vaak erg gevoelige materie. Wees in het bijzonder bewust van culturele factoren die de bereidheid of vlotheid van de cliënt of familie in dit gesprek kan beïnvloeden. Vraag de persoon of hij of zij graag met iemand over spirituele zaken zou spreken.
Spirituele zaken zijn vaak erg gevoelige materie. Wees in het bijzonder bewust van culturele factoren die de bereidheid of vlotheid van de cliënt of familie in dit gesprek kunnen beïnvloeden. Vraag aan de persoon of hij/zij graag met iemand over spirituele zaken zou spreken.
At line 24 changed 3 lines.
*0: Nee
*1: Ja
*8: Cliënt kon niet/wou niet antwoorden.
*0. Nee
*1. Ja
*8. Cliënt kon niet/wou niet antwoorden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]