Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie I 2, or PC Sectie I 2 version history

At line 8 changed 1 line.
*__a. Vind leidraad in religie of spiritualiteit__ - De cliënt vindt inspiratie en ondersteuning in religieuze activiteiten, materialen en/of leiders. De cliënt kan met geestelijken spreken (bvb priester, rabbijn, predikant) of andere spirituele leider (sjamaan, medicijnman, yogi, oudere). Hij of zij kan zich ook beroepen op andere bronnen (bvb literatuur, kunst) als een persoonlijke, zelfstandige benadering van spiritualiteit.
*__a. Vindt steun in religie of spiritualiteit__ - De cliënt vindt inspiratie en ondersteuning in religieuze activiteiten, materialen en/of leiders. De cliënt kan met geestelijken spreken (bvb priester, rabbijn, predikant) of andere spirituele leider (sjamaan, medicijnman, yogi, oudere). Hij of zij kan zich ook beroepen op andere bronnen (bvb literatuur, kunst) als een persoonlijke, zelfstandige benadering van spiritualiteit.
At line 12 changed 1 line.
*__c. Vind betekenis in het dagdagelijkse leven__ - Bekijk de cliënt zijn of haar beeld op het dagelijkse leven. Is de cliënt in staat betekenisvolle activiteiten of belangrijke sociale relaties te identificeren die hij of zij blijft waarderen? Geeft de cliënt aanwijzingen voor dat hij of zij betrokken is of geïnteresseerd is in gebeurtenissen, zowel binnen als buiten de zorginstelling ?
*__c. Vindt het dagelijkse leven zinvol__ - Bekijk de cliënt zijn of haar beeld op het dagelijkse leven. Is de cliënt in staat betekenisvolle activiteiten of belangrijke sociale relaties te identificeren die hij of zij blijft waarderen? Geeft de cliënt aanwijzingen voor dat hij of zij betrokken is of geïnteresseerd is in gebeurtenissen, zowel binnen als buiten de zorginstelling ?
At line 14 changed 1 line.
*__d. Heeft vrede met het leven__ – De cliënt geeft aan zijn of haar levenssituatie en prognose te hebben geaccepteerd en is nu actief het levenseinde aan het voorbereiden.
*__d. Heeft zich verzoend met het leven__ – De cliënt geeft aan zijn of haar levenssituatie en prognose te hebben geaccepteerd en is nu actief het levenseinde aan het voorbereiden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-5) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by DirkVanneste.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]