Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie H 1, or PC Sectie H 1 version history

At line 5 changed 1 line.
Het vastleggen van de aanwezigheid en frequentie van de in de laatste 3 dagen of daarvoor geobserveerde indicatoren, ongeacht de veronderstelde oorzaak. In sommige gevallen is een indicator wellicht in de laatste 3 dagen niet waargenomen, maar is deze nog steeds “aanwezig” en actief op een wijze dat de indicator van belang is voor de huidige zorgbehoefte van de cliënt. Wanneer de indicatoren met andere items in het instrument worden gecombineerd, kunnen ze informatie verschaffen over de ernst van de problematiek van de cliënt.
Het registreren van de aanwezigheid en frequentie van de geobserveerde indicatoren in de voorbije 3 dagen of voordien, ongeacht de veronderstelde oorzaak. In sommige gevallen werd een indicator wellicht niet waargenomen in de voorbije 3 dagen maar is deze nog steeds “aanwezig” en actief waardoor de indicator een invloed heeft op de huidige zorgbehoefte van de cliënt. Wanneer de indicatoren gecombineerd worden met andere items in het instrument, kunnen ze informatie verschaffen over de ernst van de problematiek van de cliënt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]