Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie H 1, or PC Sectie H 1 version history

At line 46 removed 28 lines.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
*Tom
De case manager begon bij Tom te vragen ‘Hoe voel je je over wat er nu gebeurt met je gezondheid?’. Tom antwoordde: “Hoe denk je dat ik me voel? Hoe zou jij je voelen? Ik ben boos! Wat heb ik gedaan om dit te verdienen? Waarom ik? Mijn grootvader rookte tot zijn 95ste en er was niets mis met zijn longen.”
De case manager vervolgde met de vraag: “Je vermelde eerder dat je moeilijkheden had met in slaap te vallen de afgelopen weken? Waarom denk je dat dit is?”. Tom pinkte een traan weg en zei: “Ik lig daar maar en over alles te piekeren. Zoals bijvoorbeeld, ik ben bang dat ik zal sterven in mijn slaap, maar dat kan misschien goed zijn, want er schiet eigenlijk niets voor me over. Ik vraag me af of het niet beter is om alles gewoon achter de rug te hebben. Ik heb ook niet veel zin om in gezelschap te zijn, want ze weten niet wat ze nog tegen me moeten zeggen en ik heb geen zin om over zaken te praten, dus zit ik maar in mijn stoel en doe ik alsof ik slaap. De andere avond met de vrienden was oké, want we hebben naar de wedstrijd gekeken en het was oké om dat terug met hen te delen, want ik had al lang geen wedstrijd meer gezien. Maar weet je, grotendeels kan ik niet echt meer genieten van iets’.
Toen de casemanager vertrok, liep Tom zijn vrouw mee met haar buiten en gaf aan dat ze niet veel over zijn ziekte praten en dat hij moeilijk over zijn gevoelens praat. Ze maakt haar zorgen dat hij er altijd zo depressief uitziet. Hij is bang om te wenen, maar Jane vond hem gisteren met de tranen in zijn ogen. Jane zei ook dat hij nogal opvliegend kon zijn tegen haar wanneer zij hem probeert te helpen, en dat dit de meeste dagen gebeurd, wanneer hij moe is.
__Deed negatieve uitspraken__: Tom maakte negatieve uitspraken over zijn huidige situatie en gaf aan dat deze gedachten al een tijd aanwezig zijn. H1a=3
__Voortdurend boos op zichzelf of op anderen__: Tom zijn vrouw gaf aan dat dit aanwezig is. H1b=3
__Uitingen (ook non-verbale) van wat onrealistische angsten lijken te zijn__: Ook al is Tom bang dat hij in zijn slaap zal sterven, beoordeeld de case manager dit niet als onrealistisch gezien zijn prognose. H1c=0
__Herhaald klagen over de gezondheid__: Er zijn geen aanwijzingen dat dit aanwezig is. H1d=0
__Herhaald angstig klagen/bezorgd zijn__: Er zijn geen aanwijzingen dat dit aanwezig is. H1e=0
__Droevige, pijnlijke of bezorgde gelaatsuitdrukkingen__: Tom zijn vrouw zei dat dit aanwezig is. H1f=3
__Huilen, gemakkelijk in tranen uitbarstend__: : Tom zijn vrouw zei dat dit aanwezig is. H1g=3
__Zich terugtrekken belangrijke activiteiten__: Behalve de avond dat zijn vrienden langskwamen, was Tom niet betrokken bij enige activiteiten. H1h=2
__Verminderde sociale omgang__: Tom zijn antwoord dat hij doen alsof hij slaapt om niet te hoeven babbelen met anderen, duidt op een verminderde sociale omgang. H1i=3
__Uiten, ook non-verbaal, van een gebrek aan plezier in het leven__: Tom geeft aan nergens meer van te genieten. H1j=3
%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]