Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie H 1, or PC Sectie H 1 version history

At line 45 added 6 lines.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
*De heer S. is onlangs opgenomen. Hij is van streek en boos als zijn dochter hem bezoekt. Ze heeft hem afgelopen week elke dag bezocht. Hij klaagt bij haar en de zorgverleners dat “zij me in deze rotzooi heeft gedumpt”. Hij straft haar “voor hem niet in huis te willen nemen”, en hij hekelt haar “dat ze een ondankbare dochter is”. Nadat ze weg is krijgt hij spijt, ziet hij er triest uit, huilt en zegt: “Wat doet het ertoe. Ik deug nergens voor. Was ik maar gelijk met mijn vrouw doodgegaan.” Code “3” voor a. (Deed negatieve uitspraken), b. (Aldoor boos op zichzelf of anderen), f. (Bedroefde, gepijnigde of zorgelijke gelaatsuitdrukking), g. (Huilen, gemakkelijk in tranen uitbarstend). De resterende Stemmingsitems moeten als “0” worden gecodeerd.
%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]