Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie H 1, or PC Sectie H 1 version history

At line 26 changed 2 lines.
*__i. Verminderde sociale omgang__
Deze indicator gaat over veranderingen in het algehele niveau van omgaan met anderen, niet slechts familie.
*__i. Verminderde sociale omgang__ - Deze indicator gaat over veranderingen in het algehele niveau van omgaan met anderen, niet slechts familie.
At line 29 changed 2 lines.
*__j. Uiten, ook non-verbaal, van een gebrek aan plezier in het leven (anhedonia)__ – Bijv., "Ik heb nergens meer plezier in".
Deze indicator meet anhedonia, waarbij de cliënt niet langer in staat is om van activiteiten of situaties te genieten die normaal plezierig worden gevonden.
*__j. Uiten, ook non-verbaal, van een gebrek aan plezier in het leven (anhedonia)__ – Bijv., "Ik heb nergens meer plezier in". Deze indicator meet anhedonia, waarbij de cliënt niet langer in staat is om van activiteiten of situaties te genieten die normaal plezierig worden gevonden.
At line 34 added 1 line.
At line 43 changed 3 lines.
*1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond
Let op. Gebruik deze code alleen als u weet dat de toestand aanwezig en actief is, maar niet in de laatste 3 dagen werd waargenomen.
*1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond. Let op. Gebruik deze code alleen als u weet dat de toestand aanwezig en actief is, maar niet in de laatste 3 dagen werd waargenomen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]