Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie H 1, or PC Sectie H 1 version history

At line 5 changed 1 line.
Het vastleggen van de aanwezigheid en frequentie van de in de laatste 3 dagen of daarvoor geobserveerde indicatoren, ongeacht de veronderstelde oorzaak. In sommige gevallen is een indicator wellicht in de laatste 3 dagen niet waargenomen, maar is deze nog steeds “aanwezig” en actief op een wijze dat de indicator van belang is voor de huidige zorgbehoefte van de cliënt. Wanneer de indicatoren met andere items in het instrument worden gecombineerd, kunnen ze informatie verschaffen over de ernst van de problematiek van de cliënt.
Het registreren van de aanwezigheid en frequentie van de geobserveerde indicatoren in de voorbije 3 dagen of voordien, ongeacht de veronderstelde oorzaak. In sommige gevallen werd een indicator wellicht niet waargenomen in de voorbije 3 dagen maar is deze nog steeds “aanwezig” en actief waardoor de indicator een invloed heeft op de huidige zorgbehoefte van de cliënt. Wanneer de indicatoren gecombineerd worden met andere items in het instrument, kunnen ze informatie verschaffen over de ernst van de problematiek van de cliënt.
At line 8 changed 1 line.
Gevoelens van psychisch lijden kunnen door de depressieve, angstige of bedroefde cliënt direct worden geuit. Psychisch lijden kan ook non-verbaal of door gedrag worden geuit dat kan worden waargenomen door de cliënt te observeren tijdens de gebruikelijke dagelijkse routinebezigheden.
Gevoelens van psychisch lijden kunnen door de depressieve, angstige of bedroefde cliënt direct geuit worden. Psychisch lijden kan ook non-verbaal of door gedrag geuit worden dat men kan waarnemen door de cliënt te observeren tijdens de gebruikelijke dagelijkse routinebezigheden.
At line 10 changed 1 line.
*__a. Deed negatieve uitspraken__ - Bijv., “Het doet er allemaal niet aan toe; Was ik maar dood; Wat voor zin heeft het; Het spijt me zolang te hebben geleefd; Laat me doodgaan”. Deze indicator verschilt van het item hopeloosheid want het betreft uitingen van de cliënt zijn of haar huidige situatie of zijn of haar leven tot op het huidig moment, terwijl hopeloosheid gaat over de cliënt zijn of haar vooruitzicht naar de toekomst.
*__a. Deed negatieve uitspraken__ - Bv. “Het doet er allemaal niet meer toe; Was ik maar dood; Wat voor zin heeft het; Het spijt me zo lang te hebben geleefd; Laat me doodgaan”. Deze indicator verschilt van het item hopeloosheid want het betreft uitingen van de cliënt zijn of haar huidige situatie of zijn of haar leven tot op het huidige moment, terwijl hopeloosheid gaat over de cliënt zijn of haar vooruitzicht naar de toekomst.
At line 12 changed 1 line.
*__b.Voortdurend boos op zichzelf of op anderen__ - Bijv., gemakkelijk geërgerd, boos over de ontvangen zorg. Wees bedacht op verbale uitingen van boosheid, maar ook op non- verbale uitingen of op gedrag dat op blijvende boosheid duidt.
*__b.Voortdurend boos op zichzelf of anderen__ - Bv. gemakkelijk geërgerd, boos over de ontvangen zorg. Wees bedacht op verbale uitingen van boosheid maar ook op non-verbale uitingen of gedrag dat op blijvende boosheid duidt.
At line 14 changed 1 line.
*__c. Uitingen (ook non-verbale) van wat onrealistische angsten lijken te zijn__ - Bijv., angst om in de steek te worden gelaten, alleen gelaten te worden, samen met anderen te zijn; intense angst voor specifieke voorwerpen of situaties.
*__c. Uitingen (ook non-verbale) van wat onrealistische angsten lijken te zijn__ - Bv. angst om in de steek gelaten te worden, alleen gelaten te worden, samen met anderen te zijn; intense angst voor specifieke voorwerpen of situaties.
At line 16 changed 1 line.
*__d. Herhaald klagen over de gezondheid__ - Bijv., vraagt aldoor aandacht van arts, onophoudelijk bezorgd over lichaamsfuncties.
*__d. Herhaald klagen over de gezondheid__ - Bv. vraagt aldoor aandacht van arts, onophoudelijk bezorgd over lichaamsfuncties.
At line 18 changed 1 line.
*__e. Herhaald angstig klagen/bezorgd zijn (niet in verband met de gezondheid)__ - Bijv., zoekt steeds aandacht/geruststelling over dagindeling, maaltijden, de was, kleren, omgang met anderen.
*__e. Herhaald angstig klagen/bezorgd zijn (niet in verband met de gezondheid)__ - Bv. zoekt steeds aandacht/geruststelling over dagindeling, maaltijden, de was, de kleren, de omgang met anderen.
At line 20 changed 1 line.
*__f.Droevige, pijnlijke of bezorgde gelaatsuitdrukkingen__ - Bijv., diepe rimpels, constant wenkbrauwen fronsen.
*__f.Droevige, pijnlijke of bezorgde gelaatsuitdrukkingen__ - Bv. diepe rimpels, constant wenkbrauwen fronsen.
At line 22 changed 1 line.
*__g. Huilen, gemakkelijk in tranen uitbarstend__
*__g. Huilen, gemakkelijk in tranen uitbarsten__
At line 24 changed 1 line.
*__h. Zich terugtrekken belangrijke activiteiten__ - bijv., verlies van belangstelling voor lang bestaande activiteiten, of samenzijn met familie of vrienden. Deze indicator gaat over een wezenlijke afname in het niveau van deelname aan activiteiten of omgang met lang bestaande relaties.
*__h. Zich terugtrekken van belangrijke activiteiten__ - bv. verlies van belangstelling voor lang bestaande activiteiten, of samenzijn met familie of vrienden. Deze indicator gaat over een wezenlijke afname in het niveau van deelname aan activiteiten of omgang met lang bestaande relaties.
At line 26 changed 1 line.
*__i. Verminderde sociale omgang__ - Deze indicator gaat over veranderingen in het algehele niveau van omgaan met anderen, niet slechts familie.
*__i. Verminderde sociale omgang__ - Deze indicator gaat over veranderingen in het algehele omgangsniveau met anderen, niet enkel met familie.
At line 28 changed 1 line.
*__j. Uiten, ook non-verbaal, van een gebrek aan plezier in het leven (anhedonia)__ – Bijv., "Ik heb nergens meer plezier in". Deze indicator meet anhedonia, waarbij de cliënt niet langer in staat is om van activiteiten of situaties te genieten die normaal plezierig worden gevonden.
*__j. Uiten van een gebrek aan levensvreugde (anhedonia)__ – Bv. "Ik heb nergens meer plezier in". Deze indicator meet anhedonia, waarbij de cliënt niet langer in staat is om te genieten van activiteiten of situaties die normaal plezierig worden gevonden.
At line 31 changed 3 lines.
Begin een gesprek met de cliënt. Hou eerder gedane uitingen van de cliënt in gedachten en ook de observaties die u en anderen hebben gedaan over verbale en non-verbale indicatoren van het geestelijk functioneren.
Sommige mensen zijn meer verbaal dan anderen en doen directe uitspraken over hun gevoelens. Andere onthullen alleen zulke gevoelens als ze er naar worden gevraagd. Wanneer de cliënt gevoelens onder woorden brengt van psychisch lijden (bijv., huilen), vraag dan hoe lang dat al aanwezig is.
Anderen zijn wellicht niet in staat hun gevoelens te uiten omdat ze de woorden niet kunnen vinden om te beschrijven hoe ze zich voelen of missen het inzicht of het vermogen daartoe. Observeer een cliënt zorgvuldig op indicatoren, zowel ten tijde van de geplande beoordeling als ook in elk direct contact dat u in de 3 dagen observatie van deze beoordeling heeft.
Begin een gesprek met de cliënt. Hou eerder gedane uitingen van de cliënt in gedachten en ook de observaties die u en anderen hebben gedaan over verbale en non-verbale indicatoren van het geestelijk functioneren.
Sommige mensen zijn verbaler dan anderen en doen directe uitspraken over hun gevoelens. Anderen onthullen alleen zulke gevoelens als ernaar gevraagd wordt. Wanneer de cliënt gevoelens van psychisch lijden onder woorden brengt (bv. huilen), vraag dan hoe lang deze gevoelens al aanwezig zijn.
Anderen zijn wellicht niet in staat om hun gevoelens te uiten omdat ze de woorden niet kunnen vinden om te beschrijven hoe ze zich voelen of het inzicht of vermogen daartoe missen. Observeer een cliënt zorgvuldig op indicatoren, zowel ten tijde van de geplande beoordeling alsook in elk direct contact dat u in de 3 dagen durende observatie van deze beoordeling heeft.
At line 35 changed 2 lines.
Denk aan culturele verschillen in het uiten van deze indicatoren. Cliënten kunnen meer of minder gemakkelijk geestelijke problemen, emoties en gevoelens uiten vanwege hun culturele normen. Stel uw interpretatie van een indicator niet bij naar beneden op basis van uw verwachtingen over de culturele achtergrond van de cliënt. Aan de andere kant is het van belang extra gevoelig te zijn voor deze indicatoren bij personen die vanwege hun cultuur meer stoïcijns zijn in hun uitingen.
Raadpleeg andere zorgverleners of familie/vrienden die directe kennis hebben over het typische en huidig gedrag van de cliënt. Er kan ook relevante informatie in het cliëntdossier staan, hoewel dit niet noodzakelijk gedetailleerd is. In situaties waarin er een verschil is tussen hetgeen door de cliënt wordt gezegd en wat u observeert en/of door anderen wordt verteld, gebruik dan uw klinisch oordeel om te bepalen wat het beste antwoord is.
Denk aan culturele verschillen in het uiten van deze indicatoren. Cliënten kunnen meer of minder gemakkelijk geestelijke problemen, emoties en gevoelens uiten vanwege hun culturele normen. Minimaliseer uw interpretatie van een indicator niet op basis van uw verwachtingen over de culturele achtergrond van de cliënt.
Aan de andere kant is het van belang extra gevoelig te zijn voor deze indicatoren bij personen die vanwege hun cultuur meer stoïcijns zijn in hun uitingen.
Raadpleeg andere zorgverleners, familie of vrienden die directe kennis hebben over het typische en huidige gedrag van de cliënt. Er kan ook relevante informatie staan in het dossier van de cliënt, hoewel deze informatie niet noodzakelijk gedetailleerd is. Gebruik in situaties waarin er een verschil is tussen hetgeen door de cliënt gezegd wordt en wat u observeert en/of door anderen verteld wordt uw klinisch oordeel om te bepalen wat het beste antwoord is.
At line 39 changed 1 line.
Codeer de aan- en afwezigheid van elke indicator, ongeacht wat u denkt over de onderliggende oorzaak van het probleem. Wees er u van bewust dat sommige clienten hun stemming als normaal kunnen zien voor het stervensproces. Codeer voor zowel de aanwezigheid als voor het aantal waarin het gedrag zich stelde.
Codeer de aan- en afwezigheid van elke indicator, ongeacht wat u denkt over de onderliggende oorzaak van het probleem. Wees er u van bewust dat sommige clienten hun stemming als normaal kunnen zien voor het stervensproces. Codeer voor zowel de aanwezigheid als voor de frequentie waarmee het gedrag zich stelde.
At line 41 changed 2 lines.
*0. Niet aanwezig
*1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond. Let op. Gebruik deze code alleen als u weet dat de toestand aanwezig en actief is, maar niet in de laatste 3 dagen werd waargenomen.
*0. Niet aanwezig
*1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond. Let op. Gebruik deze code alleen als u weet dat de toestand aanwezig en actief is maar niet in de laatste 3 dagen waargenomen werd.
At line 46 removed 28 lines.
%%(border: solid #992744 1px; padding-top: 0.5em; margin-left: 1em; margin-right: 1em;)
%%(padding-left: .7em;)Voorbeeld:%%
*Tom
De case manager begon bij Tom te vragen ‘Hoe voel je je over wat er nu gebeurt met je gezondheid?’. Tom antwoordde: “Hoe denk je dat ik me voel? Hoe zou jij je voelen? Ik ben boos! Wat heb ik gedaan om dit te verdienen? Waarom ik? Mijn grootvader rookte tot zijn 95ste en er was niets mis met zijn longen.”
De case manager vervolgde met de vraag: “Je vermelde eerder dat je moeilijkheden had met in slaap te vallen de afgelopen weken? Waarom denk je dat dit is?”. Tom pinkte een traan weg en zei: “Ik lig daar maar en over alles te piekeren. Zoals bijvoorbeeld, ik ben bang dat ik zal sterven in mijn slaap, maar dat kan misschien goed zijn, want er schiet eigenlijk niets voor me over. Ik vraag me af of het niet beter is om alles gewoon achter de rug te hebben. Ik heb ook niet veel zin om in gezelschap te zijn, want ze weten niet wat ze nog tegen me moeten zeggen en ik heb geen zin om over zaken te praten, dus zit ik maar in mijn stoel en doe ik alsof ik slaap. De andere avond met de vrienden was oké, want we hebben naar de wedstrijd gekeken en het was oké om dat terug met hen te delen, want ik had al lang geen wedstrijd meer gezien. Maar weet je, grotendeels kan ik niet echt meer genieten van iets’.
Toen de casemanager vertrok, liep Tom zijn vrouw mee met haar buiten en gaf aan dat ze niet veel over zijn ziekte praten en dat hij moeilijk over zijn gevoelens praat. Ze maakt haar zorgen dat hij er altijd zo depressief uitziet. Hij is bang om te wenen, maar Jane vond hem gisteren met de tranen in zijn ogen. Jane zei ook dat hij nogal opvliegend kon zijn tegen haar wanneer zij hem probeert te helpen, en dat dit de meeste dagen gebeurd, wanneer hij moe is.
__Deed negatieve uitspraken__: Tom maakte negatieve uitspraken over zijn huidige situatie en gaf aan dat deze gedachten al een tijd aanwezig zijn. H1a=3
__Voortdurend boos op zichzelf of op anderen__: Tom zijn vrouw gaf aan dat dit aanwezig is. H1b=3
__Uitingen (ook non-verbale) van wat onrealistische angsten lijken te zijn__: Ook al is Tom bang dat hij in zijn slaap zal sterven, beoordeeld de case manager dit niet als onrealistisch gezien zijn prognose. H1c=0
__Herhaald klagen over de gezondheid__: Er zijn geen aanwijzingen dat dit aanwezig is. H1d=0
__Herhaald angstig klagen/bezorgd zijn__: Er zijn geen aanwijzingen dat dit aanwezig is. H1e=0
__Droevige, pijnlijke of bezorgde gelaatsuitdrukkingen__: Tom zijn vrouw zei dat dit aanwezig is. H1f=3
__Huilen, gemakkelijk in tranen uitbarstend__: : Tom zijn vrouw zei dat dit aanwezig is. H1g=3
__Zich terugtrekken belangrijke activiteiten__: Behalve de avond dat zijn vrienden langskwamen, was Tom niet betrokken bij enige activiteiten. H1h=2
__Verminderde sociale omgang__: Tom zijn antwoord dat hij doen alsof hij slaapt om niet te hoeven babbelen met anderen, duidt op een verminderde sociale omgang. H1i=3
__Uiten, ook non-verbaal, van een gebrek aan plezier in het leven__: Tom geeft aan nergens meer van te genieten. H1j=3
%%
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]