Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie H 1, or PC Sectie H 1 version history

At line 24 changed 1 line.
*__h. Zich terugtrekken belangrijke activiteiten__ - bijv., verlies van belangstelling voor lang bestaande activiteiten, of samenzijn met familie of vrienden. Deze indicator gaat over een wezenlijke afname in het niveau van deelname aan activiteiten of omgang met lang bestaande relaties.
*__h. Zich terugtrekken van belangrijke activiteiten__ - bv. verlies van belangstelling voor lang bestaande activiteiten, of samenzijn met familie of vrienden. Deze indicator gaat over een wezenlijke afname in het niveau van deelname aan activiteiten of omgang met lang bestaande relaties.
At line 26 changed 1 line.
*__i. Verminderde sociale omgang__ - Deze indicator gaat over veranderingen in het algehele niveau van omgaan met anderen, niet slechts familie.
*__i. Verminderde sociale omgang__ - Deze indicator gaat over veranderingen in het algehele omgangsniveau met anderen, niet enkel met familie.
At line 28 changed 1 line.
*__j. Uiten, ook non-verbaal, van een gebrek aan plezier in het leven (anhedonia)__ – Bijv., "Ik heb nergens meer plezier in". Deze indicator meet anhedonia, waarbij de cliënt niet langer in staat is om van activiteiten of situaties te genieten die normaal plezierig worden gevonden.
*__j. Uiten van een gebrek aan levensvreugde (anhedonia)__ – Bv. "Ik heb nergens meer plezier in". Deze indicator meet anhedonia, waarbij de cliënt niet langer in staat is om te genieten van activiteiten of situaties die normaal plezierig worden gevonden.
At line 31 changed 3 lines.
Begin een gesprek met de cliënt. Hou eerder gedane uitingen van de cliënt in gedachten en ook de observaties die u en anderen hebben gedaan over verbale en non-verbale indicatoren van het geestelijk functioneren.
Sommige mensen zijn meer verbaal dan anderen en doen directe uitspraken over hun gevoelens. Andere onthullen alleen zulke gevoelens als ze er naar worden gevraagd. Wanneer de cliënt gevoelens onder woorden brengt van psychisch lijden (bijv., huilen), vraag dan hoe lang dat al aanwezig is.
Anderen zijn wellicht niet in staat hun gevoelens te uiten omdat ze de woorden niet kunnen vinden om te beschrijven hoe ze zich voelen of missen het inzicht of het vermogen daartoe. Observeer een cliënt zorgvuldig op indicatoren, zowel ten tijde van de geplande beoordeling als ook in elk direct contact dat u in de 3 dagen observatie van deze beoordeling heeft.
Begin een gesprek met de cliënt. Hou eerder gedane uitingen van de cliënt in gedachten en ook de observaties die u en anderen hebben gedaan over verbale en non-verbale indicatoren van het geestelijk functioneren.
Sommige mensen zijn verbaler dan anderen en doen directe uitspraken over hun gevoelens. Anderen onthullen alleen zulke gevoelens als ernaar gevraagd wordt. Wanneer de cliënt gevoelens van psychisch lijden onder woorden brengt (bv. huilen), vraag dan hoe lang deze gevoelens al aanwezig zijn.
Anderen zijn wellicht niet in staat om hun gevoelens te uiten omdat ze de woorden niet kunnen vinden om te beschrijven hoe ze zich voelen of het inzicht of vermogen daartoe missen. Observeer een cliënt zorgvuldig op indicatoren, zowel ten tijde van de geplande beoordeling alsook in elk direct contact dat u in de 3 dagen durende observatie van deze beoordeling heeft.
At line 35 changed 2 lines.
Denk aan culturele verschillen in het uiten van deze indicatoren. Cliënten kunnen meer of minder gemakkelijk geestelijke problemen, emoties en gevoelens uiten vanwege hun culturele normen. Stel uw interpretatie van een indicator niet bij naar beneden op basis van uw verwachtingen over de culturele achtergrond van de cliënt. Aan de andere kant is het van belang extra gevoelig te zijn voor deze indicatoren bij personen die vanwege hun cultuur meer stoïcijns zijn in hun uitingen.
Raadpleeg andere zorgverleners of familie/vrienden die directe kennis hebben over het typische en huidig gedrag van de cliënt. Er kan ook relevante informatie in het cliëntdossier staan, hoewel dit niet noodzakelijk gedetailleerd is. In situaties waarin er een verschil is tussen hetgeen door de cliënt wordt gezegd en wat u observeert en/of door anderen wordt verteld, gebruik dan uw klinisch oordeel om te bepalen wat het beste antwoord is.
Denk aan culturele verschillen in het uiten van deze indicatoren. Cliënten kunnen meer of minder gemakkelijk geestelijke problemen, emoties en gevoelens uiten vanwege hun culturele normen. Minimaliseer uw interpretatie van een indicator niet op basis van uw verwachtingen over de culturele achtergrond van de cliënt.
Aan de andere kant is het van belang extra gevoelig te zijn voor deze indicatoren bij personen die vanwege hun cultuur meer stoïcijns zijn in hun uitingen.
Raadpleeg andere zorgverleners, familie of vrienden die directe kennis hebben over het typische en huidige gedrag van de cliënt. Er kan ook relevante informatie staan in het dossier van de cliënt, hoewel deze informatie niet noodzakelijk gedetailleerd is. Gebruik in situaties waarin er een verschil is tussen hetgeen door de cliënt gezegd wordt en wat u observeert en/of door anderen verteld wordt uw klinisch oordeel om te bepalen wat het beste antwoord is.
At line 39 changed 1 line.
Codeer de aan- en afwezigheid van elke indicator, ongeacht wat u denkt over de onderliggende oorzaak van het probleem. Wees er u van bewust dat sommige clienten hun stemming als normaal kunnen zien voor het stervensproces. Codeer voor zowel de aanwezigheid als voor het aantal waarin het gedrag zich stelde.
Codeer de aan- en afwezigheid van elke indicator, ongeacht wat u denkt over de onderliggende oorzaak van het probleem. Wees er u van bewust dat sommige clienten hun stemming als normaal kunnen zien voor het stervensproces. Codeer voor zowel de aanwezigheid als voor de frequentie waarmee het gedrag zich stelde.
At line 41 changed 2 lines.
*0. Niet aanwezig
*1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond. Let op. Gebruik deze code alleen als u weet dat de toestand aanwezig en actief is, maar niet in de laatste 3 dagen werd waargenomen.
*0. Niet aanwezig
*1. Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond. Let op. Gebruik deze code alleen als u weet dat de toestand aanwezig en actief is maar niet in de laatste 3 dagen waargenomen werd.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]