Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie H 1, or PC Sectie H 1 version history

At line 10 changed 1 line.
*__a. Deed negatieve uitspraken__ - Bijv., “Het doet er allemaal niet aan toe; Was ik maar dood; Wat voor zin heeft het; Het spijt me zolang te hebben geleefd; Laat me doodgaan”. Deze indicator verschilt van het item hopeloosheid want het betreft uitingen van de cliënt zijn of haar huidige situatie of zijn of haar leven tot op het huidig moment, terwijl hopeloosheid gaat over de cliënt zijn of haar vooruitzicht naar de toekomst.
*__a. Deed negatieve uitspraken__ - Bv. “Het doet er allemaal niet meer toe; Was ik maar dood; Wat voor zin heeft het; Het spijt me zo lang te hebben geleefd; Laat me doodgaan”. Deze indicator verschilt van het item hopeloosheid want het betreft uitingen van de cliënt zijn of haar huidige situatie of zijn of haar leven tot op het huidige moment, terwijl hopeloosheid gaat over de cliënt zijn of haar vooruitzicht naar de toekomst.
At line 12 changed 1 line.
*__b.Voortdurend boos op zichzelf of op anderen__ - Bijv., gemakkelijk geërgerd, boos over de ontvangen zorg. Wees bedacht op verbale uitingen van boosheid, maar ook op non- verbale uitingen of op gedrag dat op blijvende boosheid duidt.
*__b.Voortdurend boos op zichzelf of anderen__ - Bv. gemakkelijk geërgerd, boos over de ontvangen zorg. Wees bedacht op verbale uitingen van boosheid maar ook op non-verbale uitingen of gedrag dat op blijvende boosheid duidt.
At line 14 changed 1 line.
*__c. Uitingen (ook non-verbale) van wat onrealistische angsten lijken te zijn__ - Bijv., angst om in de steek te worden gelaten, alleen gelaten te worden, samen met anderen te zijn; intense angst voor specifieke voorwerpen of situaties.
*__c. Uitingen (ook non-verbale) van wat onrealistische angsten lijken te zijn__ - Bv. angst om in de steek gelaten te worden, alleen gelaten te worden, samen met anderen te zijn; intense angst voor specifieke voorwerpen of situaties.
At line 16 changed 1 line.
*__d. Herhaald klagen over de gezondheid__ - Bijv., vraagt aldoor aandacht van arts, onophoudelijk bezorgd over lichaamsfuncties.
*__d. Herhaald klagen over de gezondheid__ - Bv. vraagt aldoor aandacht van arts, onophoudelijk bezorgd over lichaamsfuncties.
At line 18 changed 1 line.
*__e. Herhaald angstig klagen/bezorgd zijn (niet in verband met de gezondheid)__ - Bijv., zoekt steeds aandacht/geruststelling over dagindeling, maaltijden, de was, kleren, omgang met anderen.
*__e. Herhaald angstig klagen/bezorgd zijn (niet in verband met de gezondheid)__ - Bv. zoekt steeds aandacht/geruststelling over dagindeling, maaltijden, de was, de kleren, de omgang met anderen.
At line 20 changed 1 line.
*__f.Droevige, pijnlijke of bezorgde gelaatsuitdrukkingen__ - Bijv., diepe rimpels, constant wenkbrauwen fronsen.
*__f.Droevige, pijnlijke of bezorgde gelaatsuitdrukkingen__ - Bv. diepe rimpels, constant wenkbrauwen fronsen.
At line 22 changed 1 line.
*__g. Huilen, gemakkelijk in tranen uitbarstend__
*__g. Huilen, gemakkelijk in tranen uitbarsten__
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]