Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie F 4, or PC Sectie F 4 version history

At line 6 changed 3 lines.
De kenmerken van een delier uiten zich vaak in het gedrag en kunnen daarom worden waargenomen. Wanordelijk denken uit zich wellicht in stamelen en irrelevant of onsamenhangend taalgebruik. Andere gedragingen worden in de definities hieronder besproken.
Een recente verandering (verslechtering) in het cognitief functioneren is een aanwijzing voor een delier (acute verwardheidstoestand), welke omkeerbaar kan zijn als deze tijdig ontdekt en behandeld wordt. Tekenen van een delier kunnen gemakkelijker ontdekt worden bij een persoon die van te voren intact cognitief functioneerde. Bij een cliënt die een vooraf bestaande cognitieve stoornis had of vooraf bestaande gedragingen vertoonde als rusteloosheid, roepen, enzovoort is dat moeilijker. Ondanks deze moeilijkheid is het mogelijk om ook bij deze cliënten tekenen van een delier te ontdekken door goed te letten op recente veranderingen in hun gewoonlijk functioneren. Zo kan bijvoorbeeld iemand die normaal luidruchtig en strijdlustig is, plotseling rustig, afwezig en onoplettend zijn. Iemand anders die daarentegen normaal gezien rustig en tevreden is kan plotseling rusteloos en luidruchtig zijn. Of, iemand die gewoonlijk in staat is de weg op de afdeling te vinden, begint te “verdwalen”.
Verschillende acute ziekteaandoeningen (bvb infecties, congestief hartfalen) en behandelingen (bvb polypharmacy, anesthesie, anticholinergische medicatie) kunnen leiden tot een delirium, en in het bijzonder bij cliënten ouder dan 80 met een voorgeschiedenis van cognitieve beperkingen.
De kenmerken van een delier uiten zich vaak in het gedrag en kunnen daarom waargenomen worden. Wanordelijk denken uit zich wellicht in stamelen en irrelevant of onsamenhangend taalgebruik. Andere gedragingen worden in de definities hieronder besproken.
Een recente verandering (verslechtering) in het cognitief functioneren is een aanwijzing voor een delier (acute verwardheidstoestand), welke omkeerbaar kan zijn als deze tijdig ontdekt en behandeld wordt. Tekenen van een delier kunnen gemakkelijker ontdekt worden bij een persoon die voordien een intact cognitief functioneringsvermogen had. Bij een cliënt die een vooraf bestaande cognitieve stoornis had of vooraf bestaande gedragingen vertoonde zoals rusteloosheid, roepen, enzovoort is dat moeilijker. Ondanks deze moeilijkheid is het mogelijk om ook bij deze cliënten tekenen van een delier te ontdekken door goed te letten op recente veranderingen in hun gewoonlijk functioneren. Zo kan bijvoorbeeld iemand die normaal luidruchtig en strijdlustig is, plotseling rustig, afwezig en onoplettend zijn. Iemand anders die daarentegen normaal gezien rustig en tevreden is kan plotseling rusteloos en luidruchtig zijn. Of, iemand die gewoonlijk in staat is de weg op de afdeling te vinden, begint te “verdwalen”.
Verschillende acute ziekteaandoeningen (bvb infecties, congestief hartfalen) en behandelingen (bvb polypharmacy, anesthesie, anticholinergische medicatie) kunnen leiden tot een delier en in het bijzonder bij cliënten ouder dan 80 met een voorgeschiedenis van cognitieve beperkingen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-7) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]