Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie F 3, or PC Sectie F 3 version history

At line 13 changed 1 line.
De te verkiezen methode om het __kortetermijn geheugen__ te beoordelen is de cliënt te vragen om gedurende enkele minuten drie voorwerpen te onthouden (bijv. boek, horloge, tafel). Vraag de cliënt, nadat u de drie voorwerpen hebt genoemd, ze te herhalen (om er zeker van te zijn dat de cliënt u gehoord en begrepen heeft). Ga dan over wat anders praten --wees niet stil, ga de kamer niet uit. Vraag de cliënt vijf minuten later de naam van elk voorwerp te herhalen. Voor cliënten met verbale communicatieproblemen, zijn non verbale antwoorden aanvaardbaar (bvb om voorwerpen aan te wijzen). Indien de client zich niet alle drie de voorwerpen kan herinneren, codeer “1” Geheugenprobleem.
De te verkiezen methode om het __kortetermijn geheugen__ te beoordelen is de cliënt te vragen om gedurende enkele minuten drie voorwerpen te onthouden (bijv. boek, horloge, tafel). Vraag de cliënt, nadat u de drie voorwerpen hebt genoemd, ze te herhalen (om er zeker van te zijn dat de cliënt u gehoord en begrepen heeft). Ga dan over wat anders praten. Wees niet stil, ga de kamer niet uit. Vraag de cliënt vijf minuten later de naam van elk voorwerp te herhalen. Voor cliënten met verbale communicatieproblemen, zijn non verbale antwoorden aanvaardbaar (bvb om voorwerpen aan te wijzen). Indien de client zich niet alle drie de voorwerpen kan herinneren, codeer “1” Geheugenprobleem.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]