Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie F 3, or PC Sectie F 3 version history

At line 8 changed 3 lines.
*__Kortetermijn geheugen__– Schijnt of lijkt zich na 5 minuten nog te herinneren.
*__Procedureel geheugen__- Kan alle of bijna alle stappen van een activiteit met opeenvolgende taken uitvoeren zonder aanwijzingen.
*__Situationeel geheugen__- Beiden: kan de namen en gezichten van zorgverleners herkennen waar hij of zij veel mee te maken heeft EN kent locaties of plaatsen die regelmatig bezocht worden (bijv. slaapkamer, eetkamer).
*__Kortetermijn geheugen__ – Schijnt of lijkt zich na 5 minuten nog te herinneren.
*__Procedureel geheugen__ - Kan alle of bijna alle stappen van een activiteit met opeenvolgende taken uitvoeren zonder aanwijzingen.
*__Situationeel geheugen__ - Beiden: kan de namen en gezichten van zorgverleners herkennen waar hij of zij veel mee te maken heeft EN kent locaties of plaatsen die regelmatig bezocht worden (bijv. slaapkamer, eetkamer).
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-9) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]