Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie F 1, or PC Sectie F 1 version history

At line 8 changed 1 line.
#De informatie kan anderen waarschuwen voor enige discrepantie tussen de cliënt zij of haar capaciteit om beslissingen te nemen en zijn of haar huidig niveau van functioneren. Dit kan een indicatie zijn dat anderen (familie of andere zorgverleners) per ongeluk de cliënt zijn of haar afhankelijkheid stimuleren.
#De informatie kan anderen waarschuwen voor enige discrepantie tussen de cliënt zijn of haar capaciteit om beslissingen te nemen en zijn of haar huidig niveau van functioneren. Dit kan een indicatie zijn dat anderen (familie of andere zorgverleners) per ongeluk de cliënt zijn of haar afhankelijkheid stimuleren.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 16:56 22-Apr-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]