Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie F 1, or PC Sectie F 1 version history

At line 7 changed 1 line.
#De informatie kan de zorgverleners verwittigen voor nieuwe veranderingen (achteruitgang of verbetering) in het cognitief functioneren van de cliënt.
#De informatie kan de zorgverleners waarschuwen voor nieuwe veranderingen (achteruitgang of verbetering) in het cognitief functioneren van de cliënt.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 16:56 22-Apr-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]