Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie F 1, or PC Sectie F 1 version history

At line 5 changed 1 line.
Registreren van het huidige presteren in het maken van dagelijkse beslissingen over dagdagelijkse activiteiten van de cliënt. Dit item is in het bijzonder belangrijk voor verdere beoordeling en zorgplanning voor de volgende twee redenen:
Het registreren van de huidige prestatie in het maken van dagelijkse beslissingen over dagdagelijkse activiteiten van de cliënt. Dit item is in het bijzonder belangrijk voor verdere beoordeling en zorgplanning voor de volgende twee redenen:
At line 7 changed 2 lines.
#De informatie kan de zorgverleners verwittigen van nieuwe veranderingen (achteruitgang of verbetering) in het cognitief functioneren van de cliënt.
#De informatie kan anderen verwittigen voor enige discrepantie tussen de cliënt zij of haar capaciteit voor beslissingen te nemen en zijn of haar huidig niveau van functioneren. Dit kan een indicatie zijn dat anderen (familie of andere zorgverleners) per ongeluk de cliënt zijn of haar afhankelijkheid stimuleren.
#De informatie kan de zorgverleners verwittigen voor nieuwe veranderingen (achteruitgang of verbetering) in het cognitief functioneren van de cliënt.
#De informatie kan anderen verwittigen voor enige discrepantie tussen de cliënt zij of haar capaciteit om beslissingen te nemen en zijn of haar huidig niveau van functioneren. Dit kan een indicatie zijn dat anderen (familie of andere zorgverleners) per ongeluk de cliënt zijn of haar afhankelijkheid stimuleren.
At line 16 changed 1 line.
*De effecten van medicatie/behandeling kunnen rapporteren zodat ze kunnen getriteerd worden.
*De effecten van medicatie/behandeling kunnen rapporteren zodat ze kunnen getriteerd kunnen worden.
At line 20 changed 2 lines.
Raadpleeg de cliënt eerst, en waar mogelijk en nodig de familie. Observatie van de cliënt kan ook hulpzaam zijn. Bespreek de dagelijkse gebeurtenissen. Het rondvragen moet duidelijk maken of de cliënt actief beslissingen neemt en niet of het zorgteam denkt dat de cliënt ze kan nemen. Denk eraan dat de bedoeling van dit item is om vast te leggen wat de cliënt doet (het presteren). Wanneer iemand de besluitvormings- verantwoordelijkheid van de cliënt wegneemt voor taken van het alledaags leven of de cliënt niet aan de besluitvorming deelneemt (ongeacht wat zijn of haar niveau van kunnen is), moet er van worden uitgegaan dat de besluitvorming van de cliënt gestoord is. In dit geval, registreer hoe de cliënt nu functioneert en niet zijn of haar capaciteit van functioneren.
Dit item vraagt ook te differentiëren tussen 1) het gebrek aan de mogelijkheid te participeren in besluitvorming of het gebrek in de mogelijkheid om beslissingen te nemen en 2) beslissingen maken waar anderen het niet eens mee zijn (bvb behandeling weigeren, weigeren te douchen). Dit laatste wordt niet gezien als een gebrek indien de persoon actief betrokken was in het maken van de beslissing.
Raadpleeg de cliënt eerst, en waar mogelijk en nodig de familie. Observatie van de cliënt kan ook hulpzaam zijn. Bespreek de dagelijkse gebeurtenissen. Het rondvragen moet duidelijk maken of de cliënt actief beslissingen neemt en niet of het zorgteam denkt dat de cliënt ze kan nemen. Denk eraan dat de bedoeling van dit item is om vast te leggen wat de cliënt doet (het presteren). Wanneer iemand de besluitvormings- verantwoordelijkheid van de cliënt wegneemt voor taken van het alledaags leven of de cliënt niet aan de besluitvorming deelneemt (ongeacht wat zijn of haar niveau van kunnen is), moet ervan uitgegaan worden dat de besluitvorming van de cliënt verstoord is. In dit geval, registreer hoe de cliënt nu functioneert en niet zijn of haar capaciteit van functioneren.
At line 22 added 2 lines.
Dit item vraagt ook te differentiëren tussen 1) het gebrek aan de mogelijkheid om te participeren in besluitvorming of het gebrek aan de mogelijkheid om beslissingen te nemen en 2) beslissingen maken waar anderen het niet eens mee zijn (bvb behandeling weigeren, weigeren te douchen). Dit laatste wordt niet gezien als een gebrek indien de persoon actief betrokken was in het maken van de beslissing.
At line 29 changed 1 line.
*3. Matig beperkt - Beslissingen van de cliënt waren voortdurend slecht of onveilig. Cliënt moest aldoor aan dingen worden herinnerd, aanwijzingen krijgen en toezicht hebben.
*3. Matig beperkt - Beslissingen van de cliënt waren voortdurend slecht of onveilig. De cliënt moest aldoor aan dingen herinnerd worden, aanwijzingen krijgen en toezicht hebben.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 16:56 22-Apr-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]