Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie F 1, or PC Sectie F 1 version history

At line 8 changed 1 line.
#De informatie kan anderen verwittigen voor enige discrepantie tussen de cliënt zij of haar capaciteit om beslissingen te nemen en zijn of haar huidig niveau van functioneren. Dit kan een indicatie zijn dat anderen (familie of andere zorgverleners) per ongeluk de cliënt zijn of haar afhankelijkheid stimuleren.
#De informatie kan anderen waarschuwen voor enige discrepantie tussen de cliënt zijn of haar capaciteit om beslissingen te nemen en zijn of haar huidig niveau van functioneren. Dit kan een indicatie zijn dat anderen (familie of andere zorgverleners) per ongeluk de cliënt zijn of haar afhankelijkheid stimuleren.
At line 15 changed 2 lines.
*Gebruik maken van het bewust zijn van de eigen sterke punten en tekortkomingen om de gebeurtenissen van de dag te reguleren (bijv. om hulp vragen als dat nodig is, vragen om instructies of informatie te herhalen om ze beter te begrijpen, erkennen dat mij hulpmiddelen nodig heeft en deze consistent gebruiken)
*De effecten van medicatie/behandeling kunnen rapporteren zodat ze kunnen getriteerd kunnen worden.
*Gebruik maken van het bewustzijn van de eigen sterke punten en tekortkomingen om de gebeurtenissen van de dag te reguleren (bijv. om hulp vragen als dat nodig is, vragen om instructies of informatie te herhalen om ze beter te begrijpen, erkennen dat mij hulpmiddelen nodig heeft en deze consistent gebruiken)
*De effecten van medicatie/behandeling kunnen rapporteren zodat ze getriteerd kunnen worden.
At line 20 changed 1 line.
Raadpleeg de cliënt eerst, en waar mogelijk en nodig de familie. Observatie van de cliënt kan ook hulpzaam zijn. Bespreek de dagelijkse gebeurtenissen. Het rondvragen moet duidelijk maken of de cliënt actief beslissingen neemt en niet of het zorgteam denkt dat de cliënt ze kan nemen. Denk eraan dat de bedoeling van dit item is om vast te leggen wat de cliënt doet (het presteren). Wanneer iemand de besluitvormings- verantwoordelijkheid van de cliënt wegneemt voor taken van het alledaags leven of de cliënt niet aan de besluitvorming deelneemt (ongeacht wat zijn of haar niveau van kunnen is), moet ervan uitgegaan worden dat de besluitvorming van de cliënt verstoord is. In dit geval, registreer hoe de cliënt nu functioneert en niet zijn of haar capaciteit van functioneren.
Raadpleeg de cliënt eerst, en waar mogelijk en nodig de familie. Observatie van de cliënt kan ook behulpzaam zijn. Bespreek de dagelijkse gebeurtenissen. Het rondvragen moet duidelijk maken of de cliënt actief beslissingen neemt en niet of het zorgteam denkt dat de cliënt ze kan nemen. Denk eraan dat de bedoeling van dit item is om vast te leggen wat de cliënt doet (het presteren). Wanneer iemand de besluitvormings- verantwoordelijkheid van de cliënt wegneemt voor taken van het alledaags leven of de cliënt niet aan de besluitvorming deelneemt (ongeacht wat zijn of haar niveau van kunnen is), moet ervan uitgegaan worden dat de besluitvorming van de cliënt verstoord is. In dit geval, registreer hoe de cliënt nu functioneert en niet zijn of haar capaciteit van functioneren.
At line 38 removed 1 line.
*De cliënt heeft een nieuwe verzorgende. De vorige verzorgende had de cliënt altijd geholpen bij het uitzoeken van de kleren voor de dag, het plannen van het gaan eten, enzovoort. Met de nieuwe verzorgende is de cliënt onzeker en heeft wat moeite bij zelfstandig beslissingen nemen. Codeer “1”.
At line 39 added 1 line.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-12) last changed on 16:56 22-Apr-2020 by LizaVanEenoo.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]