Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie E 3, or PC Sectie E 3 version history

At line 6 changed 4 lines.
*Ulcus van de venen - Een open wonde vanwege slechte doorbloeding van de onderste ledematen.
*Arteriële ulcur - Huid wonden ten gevolge van een arterieel gebrek
*Gemengde arteriële en venen ulcur - Huid wonde dat voor komt als een ulcur van de venen, maar met ook aanwijzingen voor arteriële beschadiging
*Diabetische voet - Ulcur- huidwonde op de voet als gevolg van diabetes
*__Ulcus van de venen__ - Een open wonde vanwege slechte doorbloeding van de onderste ledematen.
*__Arteriële ulcer__- Huidwonde ten gevolge van een arterieel gebrek
*__Gemengde arteriële en venen ulcur__ - Huidwonde die lijkt op een ulcur van de venen, maar ook aanwijzingen heeft van arteriële beschadiging
*__Diabetische voet__ - Ulcur- huidwonde op de voet als gevolg van diabetes
At line 12 changed 1 line.
Onderzoek de aanwezigheid van andere types van ulcers op het zelfde moment als het nakijken voor doorligwonden.
Onderzoek de aanwezigheid van andere types van ulcers op hetzelfde moment als het nakijken voor doorligwonden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]