Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie E 3, or PC Sectie E 3 version history

At line 6 changed 4 lines.
*Ulcus van de venen - Een open wonde vanwege slechte doorbloeding van de onderste ledematen.
*Arteriële ulcur - Huid wonden ten gevolge van een arterieel gebrek
*Gemengde arteriële en venen ulcur - Huid wonde dat voor komt als een ulcur van de venen, maar met ook aanwijzingen voor arteriële beschadiging
*Diabetische voet - Ulcur- huidwonde op de voet als gevolg van diabetes
*__Ulcus van de venen__ - Een open wonde vanwege slechte doorbloeding van de onderste ledematen.
*__Arteriële ulcer__- Huid wonden ten gevolge van een arterieel gebrek
*__Gemengde arteriële en venen ulcur__ - Huid wonde dat voor komt als een ulcur van de venen, maar met ook aanwijzingen voor arteriële beschadiging
*__Diabetische voet__ - Ulcur- huidwonde op de voet als gevolg van diabetes
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-3) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Kirsten Hermans.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]