Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie E 1, or PC Sectie E 1 version history

At line 19 added 4 lines.
''[Defloor T., Herremans A., Grypdonck M. et al. Herziening Belgische richtlijnen voor Decubituspreventie. Brussel: Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 2004.|http://www.decubitus.be/richtlijnen/nl/indeling.htm#1.%20Graden]''
Gemakshalve kan hier ook het afgeleide document "[Classificatie van decubitus.pdf]" gedownload worden.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Bram Vermeulen.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]