Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie E 1, or PC Sectie E 1 version history

At line 13 changed 1 line.
*__Huidkraters__ - De volledige dikte van de huid is verloren, wat het subcutaan weefsel bloot legt en toont zich als een diepe krater met of zonder dat het omliggend weefsel aantast. Dit is ook gekend als [Graad 3:|Decubitus graad 3.jpg]
*__Huidkraters__ - De volledige dikte van de huid is verloren, wat het subcutaan weefsel blootlegt en zich toont als een diepe krater met of zonder aantasting van het omliggend weefsel. Dit is ook gekend als [Graad 3:|Decubitus graad 3.jpg]
At line 15 changed 1 line.
*__Uitgebreide aantasting en necrose__ - De volledige dikte van de huid en de subcutane weefsels is verloren, waardoor spieren en botten bloot liggen. Dit is ook bekend als [Graad 4:|Decubitus graad 4.jpg]
*__Uitgebreide aantasting en necrose__ - De volledige dikte van de huid en de subcutane weefsels is verloren waardoor spieren en botten blootliggen. Dit is ook bekend als [Graad 4:|Decubitus graad 4.jpg]
At line 19 removed 1 line.
At line 26 changed 1 line.
Als je bij de cliënt thuis bent, vraag of hij of zij onderzocht is voor de aanwezigheid van doorligwonden of andere huidproblemen. Als je een gast bent in het huis van de cliënt, kan het moeilijk zijn om de volledige huid van de cliënt te onderzoeken. Bij een cliënt die cognitief intact is, kan informatie bekomen worden zonder een huidonderzoek. Voor een bedlegerig of stoel gebonden cliënt, verricht een huid onderzoek, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de heupen, dijen, achterste, lage rug en hielen.
Als je bij de cliënt thuis bent, vraag of hij of zij onderzocht is voor de aanwezigheid van doorligwonden of andere huidproblemen. Als je een gast bent in het huis van de cliënt, kan het moeilijk zijn om de volledige huid van de cliënt te onderzoeken. Bij een cliënt die cognitief intact is, kan informatie bekomen worden zonder een huidonderzoek. Voor een bedlegerig of stoelgebonden cliënt, verricht een huidonderzoek, waarbij extra aandacht gegeven wordt aan de heupen, dijen, achterste, lage rug en hielen.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Bram Vermeulen.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]