Difference between version and version      View first change»»

Back to PC Sectie E 1, or PC Sectie E 1 version history

At line 25 changed 1 line.
Raadpleeg de cliënt of de verzorger (bijv. thuishulp, verpleegkundige) over de aanwezigheid van een doorligwonde. Degen die de cliënt helpen met wassen of aankleden zijn in de beste positie om huidachteruitgang te zien. Als een doorligwonde bestaat, kan een verpleegkundige de wonde moeten observeren om het stadium te bepalen.
Raadpleeg de cliënt of de verzorger (bijv. thuishulp, verpleegkundige) over de aanwezigheid van een doorligwonde. Degenen die de cliënt helpen met wassen of aankleden zijn in de beste positie om huidachteruitgang te zien. Als een doorligwonde bestaat, kan het nodig zijn dat een verpleegkundige de wonde komt observeren om het stadium te bepalen.
At line 27 changed 1 line.
Het is soms moeilijk om de aanwezigheid van een rode plek (graad 1) te detecteren bij cliënten met een donkere huid. Om graad 1 doorligwonden te detecteren, kijk naar: verandering in het aanvoelen van het weefsel in hoge risico gebieden (2) verandering in het uitzicht van de huid in de hoge risico gebieden zoal een sinaasappel uitzicht of een subtiele paarse tint en (3) extreme droge, korstachtige gebieden dat bij nader onderzoek een weefselwonde maskeren.
Het is soms moeilijk om de aanwezigheid van een rode plek (graad 1) te detecteren bij cliënten met een donkere huid. Om graad 1 doorligwonden te detecteren, kijk naar: verandering in het aanvoelen van het weefsel in hoge risico gebieden (2) verandering in het uitzicht van de huid in de hoge risico gebieden zoal een sinaasappel uitzicht of een subtiele paarse tint en (3) extreme droge, korstachtige gebieden dat die bij nader onderzoek een weefselwonde maskeren.
  View page Page Info My Prefs
This page (revision-17) last changed on 09:15 29-Nov-2019 by Bram Vermeulen.
 
BelRAI @2007

JSPWiki v2.4.104
[RSS]